Home2017-08-20T20:25:27+02:00

Mijn naam is Carlo Eugeen De Pauw, geboren in Evergem bij Gent in 1944, gehuwd met Ria Albertine Clementine Verdegem uit dezelfde gemeente, vader van Frederik en Virginie en opa van vier kleinkinderen, Sander, Mattias, Mathieu en Amélie.

Ria en ik zijn allebei gepensioneerd en die levensfase opent nieuwe horizonten met nieuwe uitdagingen in de oma-en opakunde en in de digitale maatschappij.

Wat aan bod komt op mijn website heeft te maken met het verleden , met het heden en met de stilaan krimpende toekomst. Dat vertaalt zich in een deel over genealogie en oude geschriften voor wat de binding met de voorouders betreft. Een ander deel gaat over kunst, voornamelijk wiskunst en digitaal schilderwerk evenals het  maken van ruimtelijke structuren en 3D-prints.Het geschrevene komt aan bod met antieke boeken en boeken en werkjes en stukjes proza die ik zelf geschreven heb rond mijmeringen uit het verleden en met een visie op de toekomst. Een boekje met woorden en uitdrukkingen in de streektaal van Evergem en een reeks “Pauwenveertjes” zoals ik mijn korte schrijfsels noem zijn een paar voorbeelden daarvan.

En tenslotte is er ons familiewapen en de stripreeks “Pauwenstreken” met pauwen in de hoofdrol.

Zonder de deskundige hulp van onze zoon Frederik was deze website er niet gekomen. Een grote ” dank u wel !!!”.

Navigeer naar believen in mijn site en alle commentaar is meer dan welkom.

Veel surfgenot.

Carlo

Ons familiewapen

Na tientallen jaren speuren naar onze voorouders was het moment gekomen om alle gegevens en wetenswaardigheden over al die mensen en hun verwanten neer te schrijven. Dat is gebeurd onder de vorm van een familiegeschiedenis en een kwartierstaat. Die laatste staat in basisvorm op deze site. Maar de kers op de taart van dat familiespeurwerk is ons familiewapen dat hiernaast staat afgebeeld.Het [...]

03-06-2017|Intro|

Dodecaëder met bollen en staven

Dodecaëder met bollen en staven van hout.  Bollen van 30 mm diameter en staven van 8 mm diameter in beuk. Geen lijm gebruikt. Zichtbaar deel van de staven 65 mm.Drie boorgaten per bol.

25-10-2018|Kunst, Wiskunst|

Icosaëder

In deze houten constructie komt de dualiteit van de icosaëder (regelmatig ruimtelijk twintigvlak) en de dodecaëder(regelmatig ruimtelijk twaalfvlak) tot uiting.Twintig witte driehoeken vormen de icosaëder waarbij de 30 ribben vervangen zijn door 30 wielen die loodrecht op de driehoeken gemonteerd zijn. Zes keer 5 wielen vormen de 12 zijkanten van de dodecaëder waarbij de 20 hoekpunten vervangen zijn door de 20 witte [...]

24-08-2018|Kunst, Wiskunst|

Icosaëder of dodecaëder ?

Is dit een icosaëder of een dodecaëder ? Deze houten constructie is opgebouwd als een icosaëder (regelmatig ruimtelijk twintigvlak) met twintig gelijkzijdige driehoekjes uit populierenhout. De hoek tussen twee driehoekige zijvlakken bedraagt 138 graden maar is hier in dit werk op een ongebruikelijke manier niet verkregen door de driehoekjes aan elkaar te monteren maar door ze met elkaar te verbinden met [...]

19-07-2018|Kunst, Wiskunst|

Icosaëder als terracotta

Icosaëder in terracottastijl Deze icosaëder ( regelmatig ruimtelijk twintigvlak ) heeft twintig gelijkzijdige driehoeken als zijvlakken met op negentien van die zijvlakken een druiventros in reliëf, verwijzend naar de druiventeelt in Overijse. Het geheel is beschilderd als imitatie-terracotta.

15-07-2018|Kunst, Wiskunst|

Machtige bomen

Dit is een  surrealistisch digitaal schilderij met drie machtige bomen met in hun kruin gebouwen die symbool staan voor machtige pijlers in een fictieve maatschappij. De burcht staat voor koning, adel en verwante machtscentra, de kerk voor zichzelf, het stadhuis wijst naar de politiek en de ambtenarij. Op de begane grond beweegt het plebs zich te voet voort of met de openbare [...]

23-04-2018|Digitaal schilderen, Kunst|

Evergems met de letter B

In de rubriek Evergems zijn nu de Evergemse woorden en uitdrukkingen toegevoegd die beginnen met de letter B. De rest van het alfabet volgt later.

03-02-2018|Boeken|

Oude nieuwjaarsbrief

Dit is een nieuwjaarsbrief die op 1 januari 2018 precies 106 jaar oud werd.Deze afbeelding is de eerste pagina van een nieuwjaarsbrief uit 1912, geschreven door mijn tante Helena die toen 8 jaar oud was. Helena was de oudste zus van mijn moeder Estella Laureyns.Ik heb mijn tante niet gekend vermits zij mij elf dagen na mijn geboorte in 1944 is komen [...]

25-12-2017|Genealogie|

Maand van geboorte, huwelijk en overlijden

Van de bijna 500 personen die vermeld zijn in onze kwartierstaat zijn er 175 waarvan zowel de plaats als de dag, maand en jaar van geboorte gekend zijn. Voor de overlijdens zijn dat 238 voorouders waarvan al die gegevens gekend zijn en van 146 huwelijken van 292 personen kennen we ook plaats, dag, maand en jaar. Ik vond het interessant om al [...]

26-11-2017|Genealogie|

Bloedverwantschap

Hierbij staat een fragment uit een leerboek voor de opleiding van priesters, gedrukt in Leuven in 1790. Dat boek maakt deel uit van een befaamd zesdelig werk, in oorsprong van de hand van Petrus Dens (Boom 1690 - Mechelen 1775) , auteur van verschillende theologische werken waaronder diverse traktaten, onder meer het traktaat getiteld “Tractatus de sponsalibus(ondertrouw), matrimonio(huwelijk) et de quatuor [...]

18-11-2017|Genealogie|

Hoog, hoger, hoogst

Over zin en onzin van hoge torens Het zit in de mens om materialen zo hoog mogelijk op te stapelen. Aan de basis van die drang om de zwaartekracht te tarten liggen diverse motieven gaande van stedenbouwkundige overwegingen naar verering van godheden of overleden heersers, communicatiedoeleinden of prestige. Die wedloop naar de hoogste vanaf de grond gemeten stapel heeft door de eeuwen [...]

14-01-2017|Boeken, Digitaal schilderen|

Militair zakboekje uit 1890

Ik bezit het militair zakboekje van Pieter Laureyns (1870-1921), mijn grootvader materneel. Hij was op woensdag 18 juni 1890 in de dienstplicht ingeloot met lot nummer 93, en in actieve dienst getreden op vrijdag 10 oktober 1890, als soldaat tweede klasse in het vijfde regiment, derde bataljon, eerste compagnie. Uit het boekje leren we dat Pieter 1 meter 658  groot was (tot [...]

14-01-2017|Genealogie|

Wiskunst

Kunstige wiskunde of wiskundige kunst    Zo op het eerste zicht lijken kunst en wiskunde ver van elkaar te staan. Niets is echter minder waar. Daar waar beide talenten bijeen gelegd worden ontstaat wiskunst. Van beide kanten komt dezelfde creativiteit, dezelfde nieuwsgierigheid, dezelfde verbeeldingskracht, hetzelfde zoeken naar wat nog te ontdekken valt, dezelfde hunkering naar schoonheid, dezelfde aantrekkingskracht voor het experiment maar [...]

14-01-2017|Kunst, Wiskunst|

Huzarendokters als voorouders

Voor heel wat amateur-genealogen zoals ik, die in eeuwenoude registers speuren naar hun voorouders, is het vaak zo dat, enkele uitzonderingen niet te na gesproken, die mensen in het verleden hun leven geleefd hebben rond de kerktorens van hun dorpen. Dat is ook voor mij het geval met een heel grote uitzondering voor wat betreft mijn voorouders langs moeders zijde met de zeldzame [...]

13-01-2017|Genealogie, Rood'Ermel|

Altijd iemands kind

Ieder van ons is het product van de genen van ouders en voorouders die werden samen gelegd en doorgegeven om een nieuwe mens in het leven te roepen. Zo gaat dat al van bij het begin. Iedere mens wordt geboren, gaat zijn of haar levensweg en bezwijkt tenslotte door ziekte of ouderdom.Wat die levensloop ook moge inhouden in voor – en tegenspoed, [...]

04-02-2016|Genealogie|

Drijvende steden

Mocht er onvoldoende plaats zijn op de vaste aardkorst, het land genoemd, om binnen afzienbare tijd 9 miljard mensen te huisvesten dan zit er een zekere logica in om naar het water op deze aardbol te kijken om er drijvende woongelegenheden te gaan bouwen. Er zijn al projecten genoeg voor drijvende steden van diverse grootte en  her en der liggen al drijvende [...]

20-01-2016|Boeken|

enkele voorbeelden uit de site

Ga naar de bovenkant