Ieder van ons is het product van de genen van ouders en voorouders die werden samen gelegd en doorgegeven om een nieuwe mens in het leven te roepen. Zo gaat dat al van bij het begin. Iedere mens wordt geboren, gaat zijn of haar levensweg en bezwijkt tenslotte door ziekte of ouderdom.Wat die levensloop ook moge inhouden in voor – en tegenspoed, in armoede of rijkdom, met talenten of andere vaardigheden, geleerd, begaafd  of simpel, braaf of stout, het gaat altijd om iemands kind.

Die gedachte zou de rode draad moeten zijn bij het lezen van de kwartierstaat in deze website. Alle voorouders uit de vele generaties en tijdperken zijn ooit allemaal zonder uitzondering iemands kind geweest.Wanneer men dat voor ogen houdt komt het consulteren van de genealogische informatie vervat in de kwartierstaat in een apart daglicht te staan.