Antieke boeken

Het is niet eenduidig bepaald vanaf wanneer men spreekt van antieke boeken en ik ben niet van plan om mij aan een definitie te wagen waaruit kan worden opgemaakt vanaf welk publicatiejaar een oud boek als antiek bestempeld wordt.

De boeken die verder in deze site ten tonele zullen gevoerd worden zijn geen handgeschreven werken maar gedrukte boeken en ze dateren uit de periode 1516 tot 1793 d.w.z. van niet zolang na de intrede van de boekdrukkunst tot in de Franse Revolutie.

Het is bijzonder boeiend om die zeldzame boeken te lezen, te manipuleren en hun geschiedenis letterlijk op te snuiven. Waar werden ze gedrukt en door wie? Wie was de uitgever ? Wie waren de eerste bezitters? Wat leert ons het gebruikte papier? Het maakt allemaal deel uit van boeiend speurwerk.

We starten met het post-incunabel uit 1516, dat net 500 jaar oud geworden is, en er zullen mettertijd andere oude boeken worden toegevoegd en besproken.