bloedverwantschap

Hierbij staat een fragment uit een leerboek voor de opleiding van priesters, gedrukt in Leuven in 1790. Dat boek maakt deel uit van een befaamd zesdelig werk, in oorsprong van de hand van Petrus Dens (Boom 1690 – Mechelen 1775) , auteur van verschillende theologische werken waaronder diverse traktaten, onder meer het traktaat getiteld “Tractatus de sponsalibus(ondertrouw), matrimonio(huwelijk) et de quatuor novissimis” waaruit dit schema gehaald is.(klik op de afbeelding om te vergroten)

Het schema was een hulpmiddel voor de pastoor of onderpastoor om bij huwelijken de graad van bloedverwantschap te bepalen tussen de huwelijkspartners. Familievorsers komen die Latijnse termen tegen bij het raadplegen van akten van ondertrouw en huwelijk in de parochieregisters, meer bepaald waar het gaat over het verlenen van dispensaties.

Modus computandi gradus cosanguinitatis juxta stylum Curiae Romanae.

Vrij vertaald is de titel; “Methode om de graad van bloedverwantschap te berekenen volgens de Romeinse Curie”.Vel betekent of. Pater vel Mater (vader of moeder), Filius vel Filia (zoon of dochter), Nepos vel Neptis (kleinzoon of kleindochter), Pronepos vel Proneptis (achterkleinzoon of achterkleindochter), Abnepos vel Abneptis (achter-achterkleinzoon of achter-achterkleindochter).Een huwelijk tussen een achterkleinkind (pronepos) langs een zoon (filius) en een kleinkind (nepos) langs een dochter (filia) van dezelfde ouders is een bloedverwantschap in de gemengde derde en tweede graad. Een huwelijk tussen een zoon en een dochter (broer en zus dus) is een bloedverwantschap in de eerste graad.( Linea collateralis – primus gradus )