Boeiend Bouwen

Bouwen voor 9 miljard mensen.

Bouwen is van alle tijden. De mens heeft altijd al bouwwerken opgetrokken op of onder de grond om zich te beschutten tegen een vaak vijandige omgeving. Geleidelijk werd er ook gebouwd om te beantwoorden aan andere noden en betrachtingen dan louter beschutting zoeken. Bouwwerken moeten ook dienen om zich te verplaatsen, om rivieren over te steken, om zich te ontspannen, om een opperwezen gunstig te stemmen, om macht te tonen, enz… enz …Zonder overdrijven mogen we stellen dat bouwen van alle tijden is en overal bedreven wordt.

In dit boek wordt stilgestaan bij de gedachte dat straks, binnen enkele decennia, zal moeten gebouwd worden voor 9 miljard mensen op deze aarde en…op andere hemellichamen. Een eerste deel gaat over het bouwen van vroeger en nu, over de evolutie van materialen en technieken en de verwachtingen voor de nabije toekomst uitgesplitst per beroepstak. In een tweede deel wordt vooruit gekeken naar het bouwen in 2050 en verder. Hoe hoog zal er gebouwd worden? Zou men niet veel beter grote piramidale steden bouwen of drijvende steden? Welke mogelijkheden biedt de ondergrond en wat leren we uit de biomimicry, het nabootsen van materialen en technieken uit de fauna en flora met miljoenen jaren ervaring. Hoe bouwen we ruimteliften en nederzettingen op de Maan en verder van huis?

Maar laten we niet voorbijgaan aan de grote problematiek die door dat technologisch geweld dreigt te worden ondergesneeuwd, namelijk het feit dat straks een derde van die wereldbevolking in sloppen zal “wonen”, in mensonwaardige omstandigheden. Ook daar ligt een enorme uitdaging voor de bouwsector.

Ik ben de auteur van dit boek dat werd uitgegeven bij Borgerhoff & Lamberigts in 2011 ( ISBN 9789089310729 )