De vlag van genealogie dekt verschillende ladingen. Het gaat niet enkel om het opzoeken van gegevens over onze voorouders. Genealogie is veel breder dan het speuren naar de mensen die ons zijn voorgegaan en zonder wie wij niet zouden bestaan. Zo is er bijvoorbeeld ook de psychogenealogie waarbij genealogisch speurwerk aangewend wordt om de oorsprong van bepaalde kenmerken in een familie te achterhalen, te plaatsen of te duiden en waar mogelijk of noodzakelijk te beïnvloeden.

Speurwerk naar voorouders en afstammelingen is bijzonder boeiend en is nooit af. Het is natuurlijk aangewezen om nu en dan de stand van zaken van dat speurwerk op papier of electronisch te “boek” te stellen. Dat kan zijn in de vorm van een stamboom, uitgaand van een voorouderpaar uit vervlogen tijden met al hun nakomelingen. Dat kan zijn in de vorm van een kwartierstaat uitgaand van een persoon en opklimmend naar vorige generaties met zijn of haar twee ouders, vier grootouders, acht overgrootouders, enz…Er zijn nog andere manieren van voorstellen maar dat zou ons hier te ver leiden. Bij een kwartierstaat is het de bedoeling om de louter “rekenkundige ” opsomming van gegevens te overstijgen en ook de beroepen en zoveel mogelijk andere wetenswaardigheden over de voorouders in het overzicht mee te nemen. Dat maakt de kwartierstaat alleen maar aantrekkelijker en interessanter. Het aanleggen van een verzameling akten van geboorte, doop, huwelijk en overlijden geeft nog een grote meerwaarde aan uw werk. Op de site zijn die extra gegevens nog niet allemaal opgenomen omdat ik nog bezig ben met het schrijven van een familiegeschiedenis.

Ik heb gekozen voor een kwartierstaat om op deze website te worden voorgesteld. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan mijn bijzondere voorouders Rood’Ermel en aan het ontcijferen van oude akten en documenten.

Voor meer informatie over het opstellen van een kwartierstaat of voor algemene kennismaking met genealogie en familiekunde verwijs ik naar Familiekunde Vlaanderen.