Bij de zoektocht naar onze voorouders werden de gegevens over al die mensen samengebracht in een kwartierstaat, een overzicht van de ouders, grootouders, overgrootouders, enz… van mijn vrouw Ria  en van mezelf. Die droge opsomming van datums en plaatsen van geboorte, huwelijk en overlijden van de 16e eeuw tot nu werd verfraaid en verrijkt met verhalen over de levens die de mensen achter de cijfers geleefd hebben. Zoveel mogelijk akten uit de parochieregisters en de burgerlijke stand werden ter aanvulling toegevoegd. Die verhalen en extra’s zullen later op deze website aan bod komen maar voorlopig  beperk ik mij hier tot de basisgegevens. De kwartierstaat betreft 586 personen uit de families De Pauw, Laureyns, Verdegem en De Craene, zijnde de familienamen  van mijn ouders en van de ouders van Ria. In een afzonderlijk deel van deze website wordt  uitgebreid verteld over mijn zeer bijzondere voorouders Rood’Ermel die voorkomen in het gedeelte Laureyns van de kwartierstaat. Om te onderstrepen dat we allen ooit kind geweest zijn staan hierbij enkele jeugdfoto’s, rechts  staan wijzelf Carlo en  Ria, daaronder van links naar rechts mijn vader, mijn moeder, Ria’s moeder, Ria’s vader en mijn grootvader paterneel.

( kwartierstaat laatst bijgewerkt op 8 december 2021 )

Carlo Eugeen

Ria Albertine Clementine

Jozef

Estella Laureyns

Estella Noelly Elisabeth

Clara Ludovica

Maurice Louis

Karolus Gustavus

Bij elke persoon die in deze kwartierstaat voorkomt staat naast zijn of haar naam tussen haakjes een getal (volgnummer) vermeld. Om de vader en de moeder van die persoon te vinden gaat men naar de volgende parentatie naar de personen met achter de naam het dubbele van dat getal voor de vader en het dubbele + 1 voor de moeder. Om de grootouders te vinden volstaat het om nog een parentatie verder te gaan en hetzelfde systeem van nummering te volgen. Ik geef een voorbeeld. Ik heb nummer 2 in parentatie I, mijn vader nummer 4( 2×2) in parentatie II, mijn moeder nummer  5 ( 2×2+1) eveneens in parentatie II. Mijn grootvader paterneel in parentatie III  heeft dan het nummer 8 (2x2x2 of 4×2), mijn grootmoeder paterneel in parentatie III nummer 9 (2x2x2+1 of 4×2+1). Mijn grootvader materneel krijgt dan ook in parentatie III het nummer 10 mee ( 5×2) of (2×2+1)x2 en mijn grootmoeder materneel ook in parentatie III het nummer 11 ( 10 +1) of (2×2+1)x2 +1. Het volstaat om deze werkwijze van parentatie naar parentatie te blijven toepassen om elke gewenste voorouder van iemand uit de kwartierstaat te leren kennen.

zie helemaal achteraan voor de lijst met familienamen die voorkomen in deze kwartierstaat.

Bij elke familienaam staan  de parentaties waarin die naam te vinden is. Varianten van de naam staan tussen haakjes bij de meest voorkomende schrijfwijze. Als die variant een afwijkende beginletter heeft wordt die variant evenwel niet apart in de alfabetische lijst vermeld maar blijft aan de meest voorkomende gekoppeld.

Parentatie I  :  Wijzelf , Carlo en Ria   ( 2 en 3 ) ( 1944 – 1949 )

Parentatie I    Carlo Eugeen De Pauw(2) en Ria Albertine Clementine Verdegem(3).

Ik ben geboren in Evergem in 1944 en Ria in Sleidinge in 1949.

We hebben twee kinderen, Frederik  en Virginie, twee schoonkinderen Natalie en Andres, en vier kleinkinderen Sander, Mattias, Mathieu en Amélie.

Parentatie II    Onze ouders : (4 t.e.m. 7) ( 1913 – 1915 )

 • Jozef De Pauw(4) werd geboren in Evergem op vrijdag 5 september 1913. Hij was de tweede van een tweeling. De eerstgeborene was zijn zus Maria De Pauw.
 • Estella Noelly Elisabeth Laureyns(5) werd geboren in Waarschoot op zondag 6 december 1914. Ze trouwden in Waarschoot op donderdag 16 april 1936. Mijn vader Jozef overleed in Gent op vrijdag 19 mei 1972, slechts 58 jaar oud. Hij was loodgieter-zinkbewerker in Evergem. Mijn moeder Estella is schielijk overleden bij ons thuis in Overijse op woensdag 13 maart 2002, in de gezegende leeftijd van 87 jaar. Zij was winkelierster.
 • Maurice Louis Verdegem(6) werd geboren in Evergem op zondag 31 januari 1915.
 • Clara Ludovica De Craene(7) werd ook in Evergem geboren op zaterdag 13 februari 1915. Ze traden in het huwelijk op woensdag 22 april 1942 in Evergem. Ria’s vader Maurice overleed thuis in Evergem-Wippelgem op vrijdag 16 september 1988 in de leeftijd van 73 jaar. Hij was industrieel. Ria’s moeder Clara stierf in Evergem op zaterdag 18 december 2004, 89 jaar oud. Zij was handelaarster. Ze hadden samen zes kinderen.

Parentatie  III   Onze grootouders : ( 8 t.e.m. 15 ) ( 1870 – 1891 )

 • Karolus Gustavus De Pauw(8) werd geboren in Evergem op woensdag 8 februari 1888. Hij had twee zussen, Marie De Pauw en Leontine De Pauw.
 • Louisa Haemelinck(9) werd eveneens in Evergem geboren en wel op donderdag 23 oktober 1884. Ze werden in de echt verbonden in Evergem op woensdag 18 oktober 1911. Ze kregen samen één tweeling. Louisa was huisvrouw. Mijn grootvader paterneel “Gustje”overleed in Sleidinge op vrijdag 16 juli 1976 enkele dagen voor de geboorte van onze zoon Frederik, zijn achterkleinkind. Karolus Gustavus werd 88 jaar oud.Hij was werkman bij de spoorwegen. ( den ijzeren weg  )Mijn grootmoeder paterneel Louisa was haar man reeds voorgegaan op maandag 8 januari 1968 bij haar thuis in Evergem. Louisa werd 83 jaar oud.
 • Pieter Laureyns(10) werd geboren in Sint Laureins op woensdag 19 oktober 1870. Hij had vijf broers en één zus.
 • Eugenia Silkyn(11) werd geboren in Zelzate op zondag 28 januari 1877. Ze had vier broers, twee oudere en twee jongere. Ze trouwden in Waarschoot op donderdag 12 juni 1902. Ze kregen vijf kinderen, drie meisjes en twee jongens. Eén van de jongens is zeer jong overleden. Mijn grootvader materneel Pieter overleed in Waarschoot op dinsdag 4 november 1921, nauwelijks 51 jaar oud. Hij was huisschilder.Grootmoeder materneel Eugenia overleed in Gentbrugge op maandag 6 april 1970. Ze werd 93 jaar oud en bleef bijna 50 jaar weduwe. Ze was huisvrouw en herbergierster in Waarschoot in de herberg “In Selsaete” in de Stationsstraat.
 • Edmond Verdegem(12) werd geboren in Ertvelde op dinsdag 4 oktober 1881. Hij had vijf broers en drie zussen.
 • Clementia Maria Van Herreweghe(13) zag het levenslicht in Evergem op donderdag 16 november 1882. Ze traden in het huwelijk op woensdag 23 oktober 1907 in Evergem en kregen zes kinderen. Ria’s grootvader paterneel Edmond overleed in Terdonk op woensdag 1 juli 1959. Terdonk was vroeger een gehucht van Kluizen maar hoort nu bij Gent. Haar grootmoeder paterneel Clementia stierf in Evergem-Doornzele op donderdag 30 november 1916. Edmond werd 77 jaar oud, Clementia slechts 34 jaar. Edmond hertrouwde nog twee keer. Hij kreeg nog twee kinderen met zijn tweede vrouw. Zijn derde huwelijk bleef kinderloos.
 • Leopold Jozef De Craene(14) werd geboren in Kluizen op maandag 12 juli 1886.
 • Maria Leonia De Puydt(15) werd geboren in Evergem op vrijdag 29 mei 1891. Ze trouwden in Evergem op zaterdag 16 april 1910. Ze kregen niet minder dan 16 (zestien!) kinderen. Vijf jongens en negen meisjes werden volwassenen. Ria’s grootvader materneel Leopold Jozef overleed op maandag 8 maart 1976 in Evergem-Wippelgem. Hij was toen bijna 90 jaar oud. Haar grootmoeder materneel Maria Leonia stierf op zaterdag 31 juli 1982, eveneens in Evergem-Wippelgem, 91 jaar oud.

De huwelijksfoto’s van onze ouders. Links mijn ouders  Jozef De Pauw en Estella Noelly Elisabeth Laureyns. Rechts de ouders van Ria, Maurice Louis Verdegem en Clara Ludovica De Craene.

Het gezin van Karolus Gustavus De Pauw en Louisa Haemelinck met hun tweeling, mijn vader Jozef en zijn zus Maria.

Mijn grootmoeder paterneel Louisa Haemelinck met haar zus.

Grootmoeder staat rechts op de foto.

Mijn grootvader materneel Pieter Laureyns

Huwelijksfoto van Pieter Laureyns en Eugenie Silkyn.

Huwelijksfoto van Leopold De Craene en Maria Leonia De Puydt grootouders materneel van Ria.

Leopold De Craene en Maria Leonia De Puydt met hun veertien kinderen.

Ria’s moeder Clara zit rechts op de foto.

Edmond Verdegem , grootvader paterneel van Ria.

Clementia Maria Van Herreweghe, grootmoeder paterneel van Ria.

Edmond Verdegem met zijn tweede vrouw Maria Ludovica Schauvliege en negen kinderen uit twee huwelijken. Ria’s vader Maurice staat links op de foto naast Edmond, zijn vader.

Parentatie  IV :  Onze overgrootouders ( 16 t.e.m. 31 )  ( 1818 – 1862 )

 • Eugeen Maria De Pauw(16) is geboren in Evergem op zondag 2 maart 1862.
 • Paulina Cocquyt(17) is geboren in Evergem op 3 mei 1860 om 22 uur. Ze traden in het huwelijk in Evergem op woensdag 28 september 1887. Na het vroeg overlijden van Paulina hertrouwde Eugeen met Prudence Bral. Eugeen overleed in Evergem op vrijdag 13 januari 1928. Hij werd 65. Hij was achtereenvolgens landbouwdienstknecht, dagloner, ijzerenwegbediende, statiewerkman, koopman en tapper. Paulina was reeds lang daarvoor jong overleden. Ze stierf in Evergem op donderdag 13 juli 1893, amper 33 jaar oud. Ze was landbouwster en werkvrouw.
 • Ivo Haemelinck(18) werd in Evergem geboren op zondag 22 mei 1859. Hij was achtereenvolgens fabriekswerkman, metsersdiender, houtbewerker en nachtwaker in een fabriek.
 • Idalia Vanlersberghe(19) werd geboren in Beernem op zondag 7 april 1861. Ze huwden in Gent op vrijdag 21 september 1883. Ivo stierf in Evergem op maandag 8 oktober 1928, 69 jaar oud. Zijn vrouw Idalia overleed in Evergem op dinsdag 22 februari 1916, 54 jaar oud. Ze was werkvrouw en huisvrouw.
 • Edward Laureyns(20) werd geboren in Eeklo op zaterdag 6 oktober 1832 als oudste van zeven kinderen.
 • Maria Antonia Van Der Haege(21) is in Sint Laureins geboren op zaterdag 23 februari 1833. Ze trouwden in Sint Laureins op vrijdag 18 januari 1861. Ze kregen zeven kinderen, zes jongens en één meisje. Edward ging heen in Sint Laureins op vrijdag 7 november 1879. Hij werd er 47. Hij was huisschilder. Maria overleefde haar man nog veertig jaar en overleed in Eeklo op woensdag 19 november 1919. Ze werd 86 jaar oud. Ze was herbergierster en winkelierster.
 • Bernard Silkyn(22) is geboren in Zelzate op dinsdag  4 juni 1844.
 • Amelia Steenbeke(23) werd geboren in Zelzate op woensdag 15 mei 1850. Ze huwden in Zelzate op woensdag 5 juli 1871. Ze kregen vijf kinderen. Bernard overleed in Waarschoot op donderdag 17 januari 1935, 90 jaar oud. Hij was werkman en landbouwer. Amelia stierf in Zelzate op zondag 9 november 1919 in de leeftijd van 69 jaar. Zij was werkvrouw en landbouwster.
 • Bruno Verdegem(24) werd geboren in Zelzate op dinsdag 19 september 1837.
 • Virginie Van Belle(25) werd geboren in Sint Kruis Winkel op zaterdag 16 december 1848. Ze huwden in Evergem op woensdag 12 januari 1876. Ze hadden samen negen kinderen. Bruno overleed in Evergem(Doornzele) op woensdag 6 november 1901. Hij werd 64. Hij was landbouwer. Virginie ging heen in Evergem op maandag 24 mei 1909, 60 jaar oud. Zij was landbouwster.
 • Karel Van Herreweghe(26) is geboren in Evergem op woensdag 30 september 1818.
 • Maria Theresia Willaert(27) is geboren in Evergem op dinsdag 30 januari 1838. Het huwelijk vond plaats in Evergem op woensdag 9 september 1868. Karel stierf in Evergem op maandag 6 april 1891. Hij werd 72 jaar oud. Hij was landbouwer.Maria Theresia overleed op dinsdag 20 maart 1906. Ze werd 68. Zij was landbouwster.
 • Ivo De Craene(28) zag het levenslicht in Kluizen op zaterdag 25 juni 1842.
 • Sofie Buysse(29) werd geboren in Kluizen op dinsdag 21 augustus 1849. Ze trouwden in Kluizen op woensdag 19 januari 1876.  Ze waren beide landbouwers. Ivo overleed in Kluizen op zaterdag 12 januari 1929. Hij bereikte de leeftijd van 86 jaar. Sofie overleed in Kluizen op donderdag 23 juli 1925. Zij werd 75 jaar.
 • Joannes Baptista De Puydt(30) werd geboren in Evergem op woensdag 5 februari 1834.
 • Theresia Van Moorhem(31) is geboren in Sleidinge op zondag 13 januari 1856.Ze trouwden in Sleidinge op woensdag 11 november 1885.
   Joannes stierf in Evergem(Wippelgem) op dinsdag 22 mei 1900, 66 jaar oud. Hij was landbouwer. Theresia stierf in Evergem op donderdag 6 januari 1938. Ze werd op enkele dagen na net geen 82 jaar oud. Ze was landbouwster.

Mijn overgrootvader Eugeen Maria De Pauw met zijn drie kinderen na de vroege dood van zijn eerste vrouw. Mijn grootvader Gustje staat helemaal rechts, zijn zussen Marie links en Leontine in het midden.

Zo fier “als een pauw” staat mijn overgrootvader Eugeen Maria De Pauw naast zijn koersfiets te pronken.

Hiernaast een foto van het gezin van Edward Laureyns en Maria Antonia Van Der Haege. Edward was reeds overleden. Mijn grootvader materneel Pieter Laureyns zit uiterst rechts in beeld.

Op de foto links mijn overgrootvader materneel  Bernard Silkyn en op de foto rechts zijn vrouw Amelia Steenbeke, mijn overgrootmoeder materneel.

Een wazige foto van Ivo De Craene rechts op het beeld naast zijn schoonbroer Francies Buysse.

Sofie Buysse, vrouw van Ivo, overgrootmoeder materneel van Ria.

Theresia Van Moorhem, overgrootmoeder materneel van Ria.

Parentatie  V  : Onze betovergrootouders ( 32 t.e.m. 63 ) ( 1782 – 1836 )

Met deze parentatie komen we voor het eerst gedeeltelijk terecht in de Franse Tijd, de periode van de Franse Revolutie en de daarmee gepaard gaande Franse bezetting van onze gewesten en de bijhorende zeer ingrijpende administratieve hervormingen. Zelfs de kalender moest er aan geloven en werd vervangen door de Republikeinse Kalender. Andere voorouders uit deze parentatie kregen te maken met de omwentelingen die geleid hebben tot het ontstaan van België.(1815-1830) Ze beleefden woelige tijden, zoveel is zeker.

Omdat de vijfde parentatie reeds 32 voorouders omvat worden vanaf hier de voorouders familie per familie voorgesteld om de leesbaarheid te vrijwaren. De vier zijn dus de families De Pauw, Laureyns, Verdegem en De Craene. Ik geef daarom ook vanaf nu de deelparentaties de letters a,b,c en d mee.

Parentatie V – a (32 t.e.m. 39) ( 1822 – 1836) – familie  De Pauw

 • Charles Louis De Pauw(32) werd geboren in Sleidinge op dinsdag 27 januari 1824.
 • Amelia Van Verdegem(33) werd geboren in Evergem op zaterdag 11 januari 1834. Charles Louis overleed in Evergem op dinsdag 1 juli 1913, 89 jaar oud. Hij was landbouwer. Amelia stierf in Evergem op zondag 22 januari 1871, 37 jaar oud. Ze was huisvrouw.
 • Pieter Cocquyt(34) werd geboren in Sleidinge op maandag 24 juni 1822.Hij stierf in Evergem op vrijdag 24 september 1897.
 • Emelia Willems(35) werd geboren in Evergem op maandag 9 mei 1825. Pieter en Emelia trouwden in Evergem op woensdag 11 mei 1859.  Pieter was Schaepherder en landbouwer. Emelia was dienstmeid en landbouwster. Emelia overleed in Evergem op donderdag 28 januari 1904.
 • Joannes Francies Haemelinck(36)werd geboren in Evergem op vrijdag 25 augustus 1826. Hi overleed in Evergem op donderdag 30 januari 1868 slechts 48 jaar oud.Hij was wever van beroep. 
 • Rosalia Daemers(37) werd geboren in Waarschoot op donderdag 20 januari 1825. Ze overleed in Evergem op 20 januari 1908 82 jaar oud. Rosalia was huisvrouw.
 • Jan Baptist Vanleirsberghe(38) werd geboren in Aalter op dinsdag 28 juli 1835. Hij was dienstbode en werkman.
 • Amelia Barbara Verhelst(39) werd geboren in Oostkamp op dinsdag 13 december 1836. Ze was werkmens. Ze huwden in Oostkamp op vrijdag 4 juni 1858. Ze overleden na 1861.

Hiernaast staat de enige wazige foto die ik bezit van mijn betovergrootvader paterneel  Charles louis De Pauw. Hij draagt het uniform van de karabiniers.

De vestimentaire attributen komen inderdaad overeen met die van het gala-uniform (tenue de sortie) van de karabiniers. De streep op de mouw duidt op de rang van gewone soldaat. 

Dit was de laatste foto  betreffende de voorouders. In de verdere parentaties zijn geen foto’s meer beschikbaar om de eenvoudige maar fundamentele reden dat de fotografie nog niet bestond.

Parentatie V – b (40 t.e.m. 47) ( 1782  – 1816 ) –  familie Laureyns

 • Joannes Francies Laureyns (40) werd geboren in Kaprijke op woensdag 22 januari 1800.
 • Sophia Rood’Ermel(41) werd geboren in Sijsele op maandag 14 december 1807.Ze huwden in Sint Laureins op woensdag 17 augustus 1831. Joannes Francies overleed in Eeklo op maandag 20 april 1863, 63 jaar oud. Hij was huisschilder, glazenmaker en volksdichter. Sophia stierf ook in Eeklo en wel op dinsdag 1 februari 1853, 45 jaar oud. Sophia was naaister. Ze kregen samen zeven kinderen in Eeklo.
 • Frederik Jozef Van Der Haege(42) werd geboren in Sint Laureins op woensdag 9 januari 1805.Hij overleed aldaar op vrijdag 1 augustus 1862.
 • Barbara Theresia Reubens(43) werd geboren in Sint Laureins op zondag 22 juni 1806. Ze trouwden in Sint Laureins op woensdag 24 november 1830. Barbara Theresia overleed in Sint Laureins op vrijdag 2 juli 1858, 52 jaar oud.
 • Bruno Silkyn(44) werd geboren in Zelzate op vrijdag 6 april 1798.
 • Sofie Buysse(45) werd geboren in Bassevelde  ca 1808. Ze overleden beide in Zelzate. Bruno op zondag 20 februari 1848, 49 jaar oud, en Sofie op maandag 3 november 1890, ongeveer 88 jaar oud. Bruno was werkman, Sofie was werkvrouw.
 • Jozef Steenbeke(46) werd geboren in Zelzate op donderdag 21 maart 1782.
 • Maria Theresia Goossens(47) werd geboren in Zelzate op zondag 1 december 1816. Ze huwden in Zelzate op woensdag 15 september 1841. Jozef overleed in Zelzate op vrijdag 19 april 1850, 58 jaar oud. Ze waren landbouwers.

Parentatie V – c (48 t.e.m. 55) ( 1783  – 1808 ) – familie Verdegem

 • Livinus Bernardus Verdeghem(48) werd geboren in Evergem op dinsdag 25 april 1786. Hij overleed in Assenede op donderdag 26 mei 1864, 78 jaar oud. Hij was landbouwer.
 • Seraphina Hamelinck(49) werd geboren in Ertvelde op donderdag 2 april 1801. Ze trouwden in Ertvelde op donderdag 19 april 1827. Seraphina overleed in Assenede op dinsdag 6 augustus 1867, 66 jaar oud. Ze was landbouwster.
 • Severinus Van Belle(50) werd geboren in Evergem op zaterdag 21 februari 1801. Severinus is gestorven in Sint Kruis Winkel op zaterdag 31 december 1859.
 • Angelina Kaekebeyls(51) werd geboren in Sint Kruis Winkel op woensdag 21 september 1803. Ze trouwden in Sint Kruis Winkel op donderdag 23 september 1830. Angelina overleed in Sint Kruis Winkel op dinsdag 30 juni 1863.
 • Bernardus Van Herreweghe(52) werd geboren in Evergem op vrijdag 25 april 1783.
 • Joanna Theresia Van Hecke(53) werd geboren in Evergem op woensdag 23 februari 1785. Ze trouwden in Evergem op woensdag 20 mei 1812. Bernardus overleed in Oostakker op zondag 16 juni 1867, 84 jaar oud. Hij was wever en landbouwer. Joanna Theresia stierf in Evergem op zaterdag 28 september 1850, 65 jaar oud. Zij was huisvrouw en landbouwster.
 • Bernardus Willaert(54) werd geboren in Evergem op maandag 11 juni 1804.Hij overleed in Evergem op donderdag 12 maart 1874, 70 jaar oud.
 • Seraphina Ingels(55) werd geboren in Moerbeke op donderdag 18 februari 1808. Ze overleed in Evergem op zaterdag 14 december 1889, 81 jaar oud Bernardus was  landbouwer en Seraphina huisvrouw en landbouwster.

Parentatie V – d (56 t.e.m. 63) ( 1795  – 1817 ) –  familie De Craene

 • Pieter Joannes De Craene(56) werd geboren in Evergem op woensdag 9 juli 1800.
 • Seraphina De Bruyne(57) werd geboren in Desteldonk op vrijdag 9 oktober 1801. Ze zijn getrouwd in Evergem op woensdag 26 mei 1824. Ze zijn beide overleden in Kluizen. Pieter Joannes op woensdag 28 februari 1866, 65 jaar oud, en Seraphina op zondag 22 september 1889, 87 jaar oud. Pieter was landman en Seraphina landbouwster.
 • Jan Batist Buysse(58) werd geboren in Kluizen op zondag 2 oktober 1808.
 • Maria Theresia De Muynck(59) werd geboren in Ertvelde op woensdag 31 mei 1815. Jan Batist en Maria Theresia traden in het huwelijk in Kluizen op zaterdag 25 november 1843. Jan Batist overleed in Kluizen op vrijdag 19 oktober 1860, ca 51 jaar oud. Maria Theresia stierf eveneens in Kluizen op vrijdag 18 juni 1880, 65 jaar oud. Ze was landbouwster.
 • Jacobus Francies De Puijdt(60) werd geboren in Evergem op zaterdag 11 april 1795.
 • Joanna Maria Verstraete(61) werd geboren in Evergem op vrijdag 13 januari 1797. Ze huwden in Evergem op zaterdag 19 juli 1823. Jacobus overleed in Evergem op woensdag 31 mei 1854, Joanna op zondag 10 januari 1864 eveneens in Evergem.Hij was landbouwer, zij huisvrouw.
 • Pieter Van Moorhem(62) werd geboren in Sleidinge op donderdag 3 oktober 1816.
 • Petronilla De Vreese(63) werd geboren in Sleidinge op zondag 12 oktober 1817. Ze trouwden in Sleidinge op woensdag 29 september 1852.Pieter overleed in Sleidinge op zondag 18 maart 1888.Petronilla stierf in Sleidinge op woensdag 22 augustus 1860.Pieter was landbouwer.

Parentatie  VI  :  Onze oudouders ( 64 t.e.m. 127 )  ( 1736 – 1803  )

Van de ons bekende oudouders zijn er nog enkele die geboren zijn in de Franse tijd maar de meesten kwamen ter wereld vòòr die periode, in het zogenaamde “ Ancien Régime “, de tijd waarin gegevens over geboorte(doop), huwelijk(ondertrouw) en overlijden (begrafenis) door de geestelijkheid opgetekend werden in de zogenaamde Parochieregisters. Steeds minder details worden meegegeven , in een soort  keukenlatijn van de pastoor, en het ontcijferen van het geschrift  gepleegd met al dan niet versleten ganzenveren wordt al wat moeilijker.

Parentatie VI – a (64 t.e.m. 79) ( 1787 – 1803 )  – familie De Pauw

 • Ferdinandus De Pauw(64) werd geboren in Sleidinge op woensdag 30 januari 1793. Hij overleed in Evergem op zondag 21 oktober 1838 slechts 45 jaar oud. Hij was wever van beroep.
 • Petronella Theresia Romedé(65) werd geboren in Evergem op zaterdag 8 mei 1790. Ze huwden in Evergem op donderdag 6 juni 1816.  Petronella Theresia stierf jong in Sleidinge op maandag 7 november 1825, amper 35 jaar oud. Zij was landbouwster.
 • Franciscus Van Verdegem(66) werd geboren in Evergem op zaterdag 13 mei 1797.(24 Floréal jaar V) en overleed aldaar op donderdag 7 juni 1838. Franciscus was landbouwer. Hij werd amper 41 jaar oud.
 • Maria Theresia Van Vooren(67) werd geboren in Lovendegem op maandag 25 december 1797. Ze huwden in Lovendegem op woensdag 12 mei 1824. Maria Theresia stierf in Evergem op dinsdag 30 juni 1840. Ook zij werd niet oud net als haar man. Ze haalde 42 jaar.
 • Joannes Baptist Cocquet(68)werd geboren in Evergem  op woensdag 5 september 1787. Hij overleed in Evergem op donderdag 26 juli 1860.
 • Bernardine Seghers(69) werd geboren in Evergem op woensdag 1 oktober 1794.Ze trouwden in Evergem op woensdag 29 april 1818.Bernardine overleed in Sleidinge op zondag 25 december 1864.(op Kerstdag !) Ze werd 70 jaar, 2maand en 24 dagen oud volgens de akte van overlijden. Zelden een overlijdensakte gezien met zoveel detail over de datum van overlijden.En de gegevens kloppen.
 • LivinusWillems(70) werd geboren in Evergem op dinsdag 29 november 1796.
 • Bernardina Van Verdegem(71) werd geboren in Evergem op donderdag 8 november 1798. Ze trouwden in Evergem op donderdag 6 mei 1824. Livinus stierf in Evergem op zondag 14 mei 1837. Hij werd 40 jaar oud. Hij was landsman en wever. Bernardina overleed in Evergem op zaterdag 13 maart 1847. Ze werd 48 jaar. Ze was landbauwerigge en spinnes ( spinster).
 • Livinus Bernardus Hamelinck(72) werd geboren in Evergem op maandag 22 januari 1787 en stierf in Evergem op donderdag 6 januari 1848.
 • Catharina Regina Daeninck(73) werd geboren in Evergem op vrijdag 10 januari 1794. Ze huwden in Evergem op donderdag 4 mei 1820. Catharina Regina overleed in Evergem op zaterdag 2 januari 1858.
 • Livinus Benedictus Daemers(74) werd geboren in Waarschoot op donderdag 19 december 1793. Zijn naam werd ook als Domels geschreven. Hij overleed in Waarschoot op woensdag 1 mei 1833, 39 jaar oud.
 • Coleta De Meyere(75) werd geboren in Ronsele op vrijdag 19 september 1794. Ze trouwden in Waarschoot op zaterdag 11 mei 1822. Coleta overleed in Waarschoot op donderdag 30 januari 1868.
 • Josephus Van Leirsberghe(76) werd geboren in Beernem op maandag 16 september 1799 en overleed aldaar op maandag 30 november 1863. Hij werd 64 jaar oud. Hij was werkman van beroep.
 • Carolina Verstraete(77) werd geboren in Oedelem op maandag 20 januari 1800. Ze huwden in Beernem op donderdag 15 november 1827. Carolina stierf in Beernem op maandag 1 november 1880, 79 jaar oud. Carolina was spinster.Bij haar overlijden was ze behoeftige weduwe.
 • Jozef Verhelst(78) werd geboren in Oostkamp op zondag 29 november 1801.
 • Francisca Cecilia Degraeve(79) werd geboren in Oostkamp op zondag 28 augustus 1803. Ze trouwden in Oostkamp op vrijdag 18 september 1829. Jozef overleed in Oostkamp op vrijdag 24 september 1847. Hij werd 47 jaar. Hij was werkman. Francisca overleed in Oostkamp op donderdag 21 juni 1838, 40 jaar oud. Zij was spinette ( spinster).

Parentatie VI – b (80 t.e.m. 95) ( 1751- 1780 ) -familie  Laureyns

 • Philippus Jacobus Laureyns(80) werd geboren in Sint Jan in Eremo (en gedoopt in de kapel van Bentille ) op dinsdag 1 maart 1768. Hij overleed in Eeklo op woensdag 18 juni 1817, 49 jaar oud.
 • Maria Theresia Verduere (Frodure)(81) werd geboren in Eeklo op vrijdag 26 april 1776. Ze trouwden in Sint Jan in Eremo op zaterdag 4 mei 1799.  Maria Theresia overleed in Eeklo op zondag 14 december 1856 , 80 jaar oud. Ze was spinster.
 • Pieter Rotermel(82) werd geboren in Appingedam (Nederland) op woensdag 12 juni 1754. Hij overleed in Sint Laureins op vrijdag 14 mei 1830.Pieter was officier de santé.
 • Isabella Louisa Constance De Bart(83) werd geboren in Sint Winoksbergen (Frankrijk) op maandag 6 maart 1775. Ze overleed in Sint Laureins op vrijdag 3 mei 1844.
 • Pieter Vanderhaege(84) werd geboren in Kaprijke op dinsdag 5 oktober 1773. Hij overleed in Sint Laureins op dinsdag 20 november 1832.
 • Livina Maria De Bast(85) werd geboren in Bassevelde op woensdag 30 oktober 1771. Ze trouwden in Sint Laureins op dinsdag 14 februari 1797. Livina Maria overleed in Sint Laureins op woensdag 26 januari 1831.
 • Joannes Guillelmus Reubens(86) werd geboren in Brugge op zaterdag 1 januari 1780.
 • Joanna Cornelia De Bruycker(87) werd geboren in Maldegem op vrijdag 13 augustus 1779. Joannes stierf in Sint Laureins op maandag 26 april 1824. Hij werd 44 jaar oud. Joanna overleed in Sint Laureins op donderdag 21 januari 1830, 50 jaar oud.
 • Jan Bernard Silkyn(88) werd geboren in Zelzate op dinsdag 10 oktober 1752.
 • Maria Catharina Livina Veesaert(89) werd geboren in Zelzate op vrijdag 2 april 1756. Ze huwden in Zelzate op zondag 24 oktober 1777. Jan Bernard overleed in Zelzate op dinsdag 30 november 1809, 57 jaar oud. Maria overleed in Zelzate op donderdag 6 maart 1834. Ze werd 77 jaar.
 • Joannes Buysse(90) werd geboren in Sleidinge op vrijdag 30 oktober 1750. Hij overleed in Bassevelde op woensdag 14 april 1824, 73 jaar oud.
 • Joanna Maria Versijp(91) werd geboren in Bassevelde op vrijdag 9 januari 1767 . Ze huwden in Bassevelde op dinsdag 21 april 1789. Joanna Maria overleed in Bassevelde op maandag 7 februari 1820, 53 jaar oud.
 • Joannes Baptista Steenbeke(92) werd geboren in Zelzate op zaterdag 27 mei 1758.
 • Livina Van De Velde(93) werd geboren in Zelzate op donderdag 5 april 1759. Ze traden in het huwelijk in Zelzate op zondag 13 mei 1781. Joannes overleed in Zelzate op dinsdag 24 juni 1834, 76 jaar oud. Hij was landbouwer. Livina stierf in Zelzate op zaterdag 30 januari 1830. Ze werd 70 jaar oud.
 • Judocus Goossens(94) werd geboren in Ertvelde op maandag 21 februari 1780.
 • Monica Martens(95) werd geboren in Zelzate op zondag 2 mei 1790. Monica en Judocus trouwden in Zelzate op maandag 15 april 1816. Ze stierven beiden na 1841. Ze waren allebei landbouwers.

Parentatie VI – c (96 t.e.m. 111) ( 1740 – ca 1775 )- familie Verdegem

 • Jan Francis Verdeghem(96) werd geboren in Evergem op vrijdag 15 december 1758 en overleed in Ertvelde op woensdag 23 maart 1825. Hij werd 67 jaar.
 • Maria Jacoba Velleman(97) trouwde met Jan Francis in Evergem op zaterdag 2 juli 1785 en overleed in Ertvelde op zondag 21 oktober 1832 71 jaar oud.
 • Jooris Francies Hamerlinck(98) werd geboren in Ertvelde op maandag 14 november 1757 en overleed na 1827.
 • Anna Maria Buysse(99) werd geboren in Kluizen op vrijdag 13 december 1767. Ze trouwden in Kluizen op dinsdag 20 mei 1788(*) en Anna Maria stierf in Ertvelde op donderdag 27 september 1821.Ze was landbouwster.   *datum overgenomen uit stamboom Cammaert-Buijsse.
 • Bernardus Van Belle(100) werd geboren in Sleidinge op vrijdag 12 januari 1776 en overleed in Sint Kruis Winkel op donderdag 31 mei 1822. Bernardus verdiende de kost als dagloner.
 • Johanna Catharina Lammens(101) werd geboren in Sint Kruis Winkel op donderdag 22 mei 1771 en overleed in Sint Kruis Winkel op maandag 29 augustus 1825. Ze was spinster (spinnes) van beroep. Ze trouwden in Sleidinge op 7 floréal van het jaar acht ofwel zondag 27 april 1800.
 • Joannes Baptista Kakebeyls (Cakebijls)(102) werd geboren in Sint Kruis Winkel op zaterdag 13 augustus 1768. Hij overleed in Sint Kruis Winkel op vrijdag 5 januari 1821. Hij werd 52 jaar oud.
 • Maria Anna Creve(103) werd geboren in Sint Kruis Winkel op donderdag 10 februari 1774 . Ze traden in het huwelijk in Sint Kruis Winkel op dinsdag 13 mei 1794. Ze overleed in Sint KruisWinkel op donderdag 5 april 1855.
 • Pieter Van Herreweghe(104) werd geboren in Sleidinge op zaterdag 2 mei 1739. Pieter overleed in Evergem op vrijdag 4 mei 1792.
 • Joanna Maria Reyniers(105) werd geboren ca 1742. Ze trouwden in Evergem op zaterdag 8 mei 1773. Joanna stierf in Evergem op maandag 8 april 1816..
 • Hironymus Van Hecke(106) werd geboren in Evergem omstreeks 1743.
 • Maria Livina Pieters(107) werd geboren in Evergem op zaterdag 31 december 1757. Ze trouwden in Evergem op dinsdag 21 augustus 1781. Hironymus overleed in Evergem op zaterdag 19 november 1803. Hij werd ongeveer 60 jaar oud. Maria Livina overleed in Evergem op dinsdag 20 december 1808, bijna 51 jaar oud.
 • Franciscus Willaert(108) werd geboren rond 1740. Franciscus overleed in Evergem op donderdag 19 mei 1803, ongeveer 63 jaar oud. Hij was landbouwer.
 • Maria Joanna De Wever(109) Werd geboren in Evergem op donderdag 15 januari 1767 en overleed aldaar op zaterdag 29 augustus 1846 , 79 jaar oud.Ze huwden in Evergem op donderdag 8 mei 1788.
 • Livinus Ingels(110) werd geboren in Oostakker op vrijdag 2 maart 1770. Hij overleed in Oostakker op dinsdag 26 juli 1814, 43 jaar oud.
 • Livina Petronilla Steenbeke(111) werd geboren in Oostakker op donderdag 1 november 1764. Ze trouwden in Oostakker op dinsdag 16 juni 1795. Livina overleed in Oostakker op maandag 12 maart 1832.

Parentatie VI – d (112 t.e.m. 127) ( 1756 – 1785 ) – familie De Craene

 • Jacobus De Craene(112) werd geboren in Evergem op zaterdag 8 mei 1756.
 • Catharina Van Hecke(113) werd geboren in Kluizen omstreeks 1758. Jacobus overleed in Evergem op zondag 26 juni 1808. Hij werd 52 jaar. Catharina overleed in Evergem op woensdag 18 oktober 1820 ongeveer 62 jaar oud.
 • Gillis De Bruyne(114) werd geboren in Desteldonk op zondag 12 december 1762. Hij overleed in Kluizen op maandag 20 mei 1844, 84 jaar oud.
 • Joanna Apers(115) werd geboren in Desteldonk op woensdag 16 oktober 1765. Ze trouwden in Desteldonk op dinsdag 14 oktober 1788. Joanna overleed in Kluizen op dinsdag 6 februari 1838.
 • Pieter Cornelis Buysse(116) werd geboren in Kluizen op vrijdag 4 november 1763.
 • Anna Maria De Reu(117) werd geboren in Oostwinkel op woensdag 28  oktober 1767. Ze trouwden in Oostwinkel op dinsdag 25 november 1788. Pieter overleed in Kluizen op woensdag 4 juni 1834. Hij was 70 jaar oud. Anna Maria stierf in Kluizen op donderdag 10 maart 1825. Ze werd 57 jaar oud.
 • Francies De Muynck(118) werd geboren in Desteldonk omstreeks 1774.Hij overleed in Kluizen op zaterdag 7 juni 1862.Hij was landsman.
 • Angelina Van Wattegem(119) werd geboren in Desteldonk op donderdag 17 november 1785. Ze huwde met Francies De Muynck. Angelina overleed in Kluizen op zaterdag 12 mei 1866.
 • Livinus Amandus De Puijdt(120) werd geboren in Evergem op zaterdag 17 maart 1759. Livinus overleed in Evergem op dinsdag 11 januari 1820, ca 61 jaar oud.
 • Joanna Judoca Van Hijfte(121)  werd geboren in Evergem op vrijdag 9 september 1757.  Ze huwden in Evergem op dinsdag 6 februari 1787.Joanna Judoca overleed in Evergem op maandag 5 januari 1835. Ze werd 77 jaar oud.
 • Livinus Verstraete(122) werd geboren in Evergem op zaterdag 25 december 1756. Hij overleed in Evergem op vrijdag 22 juli 1825.
 • Livina Maria Van Ijper(123) werd geboren in Evergem op donderdag 21 september 1769. Ze huwden in Evergem op dinsdag 19 juli 1791. Livina Maria stierf in Evergem op zaterdag 6 juli 1822 ca 50 jaar oud.
 • Joannes Gaspard Van Moorhem(124) werd geboren in Waarschoot op zondag 6 januari 1765. Joannes stierf in Sleidinge op dinsdag 10 maart 1840 in de leeftijd van ca 76 jaar. Hij was landsman. 
 • Anna Francisca Willems(125) werd geboren in Sleidinge op maandag 23 maart 1778. Ze huwden in Sleidinge op donderdag 13 november 1806. Anna Francisca overleed in Sleidinge op maandag 1 januari 1849, 70 jaar oud. Zij was landbouweregge.
 • Egidius Joannes De Vreese(126) werd geboren in Waarschoot op dinsdag 11 juni 1776. Hij overleed in Sleidinge op vrijdag 27 november 1829, 53 jaar oud. Egidius Joannes was landsman.
 • Catharina Van Hijfte(127) Zij werd geboren in Evergem op maandag 9 augustus 1779 en overleed in Sleidinge op vrijdag 16 december 1859. Catharina en Egidius(Gillis) trouwden in Kluizen op 19 pluviose jaar XII zijnde donderdag 9 februari 1804. 

Parentatie  VII : Onze oudgrootouders (128 t.e.m. 255) ( 1690 – ca 1779)

In onze tijdreis naar het verleden laten we de Franse Tijd achter ons en liggen de geboortejaren van onze oudgrootouders nu allemaal in de 18e eeuw, een uitzondering niet te na gesproken waar de 17e eeuw al opdoemt uit de nevelen des tijds.

Heel wat jaartallen zijn nu bij benadering weergegeven en bij de schrijfwijze van de familienamen beginnen varianten op te duiken onder meer omdat ze op het gehoor werden neergeschreven. We mogen ons ook beginnen voorbereiden en oefenen met oud schrift om straks beter de akten van de 17e eeuw te kunnen ontcijferen.

Heel wat akten ontbreken, zeker die uit Evergem die in een brand deels verloren gegaan zijn. Gegevens moeten nu in andere bronnen gezocht worden.

De speurtocht wordt stilaan moeilijker maar daarom niet minder boeiend.

Vanaf parentatie VII zijn niet meer alle potentiële voorouders bekend. Tussen haakjes staat bvb 128 t.e.m.159 maar dat betekent niet dat alle 32 voorouders met nummers van 128 t.e.m.  159 ingevuld zijn. Voor de kwartieren De Pauw en De Craene zijn het er nog 32 en 30  voor Laureyns  nog 24 en voor Verdegem nog 22 van de potentiëel te vinden 32  oudgrootouders.

Dat voorouders niet meer te vinden zijn vanaf hier kan aan verschillende oorzaken liggen; verdwenen documenten, onleesbare akten, zwaar beschadigde akten, niet genoteerde  of verkeerd opgetekende namen, vergissingen van de pastoor, enz…

Hiernaast staat een voorbeeld van een gedeeltelijk verbrande akte uit de parochieregisters van Evergem uit het jaar 1707. Met heel veel geluk staat de akte die je wenst te consulteren precies in het midden zodat er toch nog iets leesbaars te zien is, maar een akte terugvinden in die honderden door brand geteisterde documenten is eigenlijk onbegonnen werk.

Parentatie VII – a (128 t.e.m. 159) ( 1736 – ca 1779 ) – familie  De Pauw

 • Joannes Baptista De Pauw(128) werd geboren in Sleidinge op dinsdag 25 mei 1756.
 • Isabella Theresia van Kerkvoorde(129) werd eveneens in Sleidinge geboren op maandag 11 februari 1760. Ze huwden in Sleidinge op donderdag 21 juni 1792. Joannes Baptista overleed in Sleidinge op zondag 10 november 1811, 55 jaar oud. Hij was wever van beroep. Isabella stierf ook in Sleidinge op vrijdag 10 februari 1809, één dag voor haar 49ste verjaardag.
 • Joannes Baptista Romedé(130) werd geboren in Evergem op vrijdag  20 februari 1761.
 • Maria Jacoba Coene(131) werd geboren in Evergem op zaterdag 5 mei 1759. Ze was landbouwster. Ze huwden in Evergem op zaterdag 29 juli 1786. Joannes Baptista overleed in Sleidinge op zondag 10 november 1811, 50 jaar oud.Maria overleed in Evergem op vrijdag 7 februari 1823.Ze werd 64 jaar.
 • Jacobus Verdeghem(132) werd geboren in Evergem op maandag 9 april 1753. Hij overleed in Evergem op dinsdag 12 juni 1849, 96 jaar oud.
 • Maria Anna Catharina Bermijn(133) werd geboren in Evergem op maandag   5 januari 1761. Ze huwden (ondertrouw) in Evergem op zaterdag  27 oktober 1781. Jacobus overleed na 1797. Hij was landbouwer.Maria Anna overleed in Evergem op maandag 9 oktober 1848, 87 jaar oud.
 • Jooris Van Vooren(134) werd geboren in Lovendegem op vrijdag 19 mei 1769.
 • Coleta Regina Roeges(135). Ze huwden in Lovendegem op dinsdag 13 januari 1795.
 • Christianus Jacobus Cocquet(136) werd geboren in Gent Sint Michiels.Hij overleed in Evergem op maandag 8 oktober 1787.
 • Maria Joanna De Wispelaere(137) werd geboren in Sleidinge op zaterdag 17 december 1757. Ze trouwden in Sleidinge op donderdag 1 juli 1784.Maria overleed in Evergem op zondag 7 mei 1820.
 • Joannes Baptista Segers(138) werd geboren in Sleidinge op zondag 17 februari 1765.Hij stierf in Sleidinge op zaterdag 29 december 1838, 74 jaar oud.
 • Anna Catharina Vaneenaeme(139) werd geboren in Evergem op zaterdag  5 januari 1771. Ze huwden in Evergem in mei 1792. Anna overleed in Sleidinge op zondag 8 oktober 1815.
 • Bernardus Willems(140) Werd geboren in Wondelgem rond 1763 en overleed in Evergem op zaterdag 24 augustus 1839.Hij was wever.
 • Theresia Coene(141) werd geboren in Evergem op zaterdag 24 augustus 1765.Theresia overleed in Evergem op dinsdag 12 juli 1803 . Ze was spinster.Ze huwden in Evergem op dinsdag 6 mei 1788.
 • Livinus Van Verdegem(142) werd geboren in Evergem op dinsdag 15 februari 1763.
 • Coleta François(143) werd geboren in Evergem op vrijdag 28 december 1764. Livinus overleed in Evergem op zondag 27 juli 1828, 65 jaar oud. Hij was wever. Coleta overleed in Evergem op dinsdag 29 november 1803. Ze werd bijna 39 jaar. Zij was spinster.
 • Petrus Hamelinck(144) werd geboren in Evergem rond 1738.
 • Livina Verstraete(145) werd geboren in Evergem rond 1754. Ze huwden in Evergem op dinsdag 30 juni 1778. Petrus overleed in Evergem op zondag 10 januari 1813. Hij werd ca 75jaar oud. Livina overleed in Evergem op zondag 9 januari 1814, ca 60 jaar oud.
 • Pieter Daeninck(146) werd geboren in Evergem rond 1751.
 • Livina Dhaese(147) werd geboren in Oostakker ca 1750. Ze trouwden in Oostakker op zaterdag 19 juli 1783.Pieter overleed in Evergem op maandag 16 november 1812, ca 61 jaar oud. Livina stierf in Evergem op woensdag 15 juli 1840.
 • Jooris Franciscus Daemers(148) werd geboren in Waarschoot op maandag 20 februari 1764.
 • Joanna Maria De Clercq(149) werd geboren in Waarschoot ca 1761. Ze huwden in Waarschoot op zaterdag 21 mei 1791. Jooris overleed in Waarschoot op woensdag 7 februari 1838, bijna 74 jaar oud. Joanna Maria overleed in Waarschoot op zaterdag 3 november 1810, ca 49 jaar oud.
 • Livinus De Meyere(150) werd geboren in Nevele.
 • Carolina Theirlinck(151) werd geboren in Ronsele.Ze huwden in Ronsele op zaterdag 16 november 1793. Beide overleden vòòr 1868.
 • Carolus Leersberghe(152) overleed in Beernem op dinsdag 14 december 1824.
 • Carolina Lersberghe(153) werd geboren in Brugge omstreeks 1779. Ze overleed in Beernem op woensdag 24 februari 1847.
 • Judocus Verstraete(154) werd geboren in Knesselare op woensdag 7 mei 1766..
 • Karolina Vanspeybrouck(155) werd geboren in Knesselare op zondag 23 mei 1762. Ze trouwden in Knesselare op dinsdag 15 januari 1788. Judocus overleed in Knesselare op dinsdag  2 februari 1841, ongeveer 75 jaar oud. Hij was schoenmaker. Karolina overleed in Knesselare op vrijdag 16 maart 1821.
 • Jacobus Verhelst(156) werd geboren rond 1770.
 • Regina Vanlersberghe(157)Beide overleden na 1829. Jacobus was werkman, Regina werkvrouw.
 • Pieter Degraeve(158) werd geboren in Oostkamp op woensdag 15 december 1736.
 • Isabella Theresia De Schepper(159) werd geboren in Beernem op donderdag 18 maart 1773. Ze trouwden in Oostkamp op woensdag 29 juli 1801. Pieter overleed in Oostkamp op vrijdag 2 december 1803, bijna 67 jaar oud. Isabella overleed in Oostkamp op zaterdag 25 augustus 1855, 82 jaar oud. Pieter was werkman, Isabella Theresia werkvrouw.

Parentatie VII – b (160 t.e.m. 191) (1706 – 1754 ) – familie Laureyns

 • Petrus Jacobus Laureyns(160) werd geboren in Kaprijke op woensdag 27 maart 1706.
 • Judoca Vergeijle(161) werd geboren in Waterland-Oudeman op zondag 1 april 1733. Ze trouwden in Kaprijke op woensdag 30 oktober 1751. Petrus Jacobus overleed ca 1768. Hij werd ca 62 jaar oud. Judoca overleed in Kaprijke op vrijdag 13 mei 1796, 63 jaar oud.
 • Francies Verdure(162) werd geboren in Eeklo 
 • Coleta De Mey(163)werd geboren in Eeklo op woensdag 28 maart 1753.
 • Valentin Valentinsen Rotermel Jurgensdetter(164) werd geboren in Nyborg (Denemarken) op dinsdag 17 maart 1724.
 • Frouke Pieters(165) Ze trouwden in Solwert ( Nederland) op maandag 17 juni 1765.
 • Filips François Alexis de Bardt(166) werd geboren in Sint Winoksbergen(Frankrijk) op zondag 17 februari 1745.
 • Maria Theresia Catharina Petronella Everaerds(167) werd geboren in Sint Winoksbergen (Frankrijk) op vrijdag 15 mei 1747. Ze trouwden in Sint Winoksbergen (Frankrijk) op zondag 20 oktober 1765.
 • Peter Jan Vanderhaeghe(168) werd geboren in Kaprijke op zondag 16 februari 1744.
 • Maria Judoca Criel(169) werd geboren in Zelzate . Ze trouwden in Kaprijke op maandag 11 september 1769.Peter Jan overleed in Sint Laureins op vrijdag 26 maart 1819.
 • Pieter De Bast(170) werd geboren in Assenede op woensdag 18 april 1731. Hij overleed in Sint Laureins op donderdag 3 februari 1780, 49 jaar oud.
 • Charlotte Isabella van Daebel(171) werd geboren in Kaprijke op woensdag 4 mei 1735.
 • Judocus Franciscus Reubens(172)
 • Genoveva Tierens(173) Ze huwden in Brugge op zondag 9 januari 1763.
 • Franciscus Bernardus De Bruycker(174) werd geboren in Maldegem op donderdag 25 januari 1734.
 • Joanna Jacoba Clijncke(175) werd geboren in Maldegem op vrijdag 11 oktober 1754. Ze huwden in Maldegem op zondag 9 februari 1777. Franciscus overleed in Maldegem op maandag 10 november 1794.
 • Joannes Baptist Zielkijn(176)
 • Pieternelle Eeuwijck(177) werd geboren in Ertvelde op zondag 14 maart 1723. Ze trouwden in Ertvelde op zaterdag 15 maart 1749. Joannes Baptist overleed in Zelzate op  vrijdag  23 april 1756.
 • Jacobus Veesaert(178) werd geboren rond 1722 en overleed op donderdag 20 oktober 1757.
 • Petronella Isabella Van Holle(179) Ze trouwden in Zelzate op donderdag  13 juni 1748. Jacobus overleed in Zelzate op zaterdag  22 oktober 1757 ca 35 jaar oud.
 • Livinus Buysse(180)
 • Maria Verschaeren(181) Ze huwden in Sleidinge op vrijdag 27 juli 1731. Maria overleed in Sleidinge op zaterdag 27 september 1760, ca 53 jaar.
 • Judocus Versijp(182)
 • Isabella Verschoote(183)
 • Martinus Steenbeke(184) werd geboren in Zelzate op dinsdag 11 september 1722.
 • Livina Eeckman(185) Ze trouwden in Zelzate op zaterdag 25 juli 1747. Martinus overleed in Zelzate op donderdag 18 maart 1790. Hij werd 67 jaar. Livina stierf vòòr 1758.
 • Petrus Van De Velde(186) werd geboren rond 1707 en overleed in Zelzate op woensdag 11 oktober 1780.
 • Maria Naudts(Nauts)(187) werd geboren rond 1713 en overleed in Zelzate op woensdag 2 maart 1768.
 • Jacobus Livinus Goossens(188) werd geboren in Nazareth op donderdag 8 januari 1750 en overleed in Ertvelde op dinsdag 4 juni 1782.
 • Judoca Persijn(189) werd geboren in Oostakker rond 1747. Ze trouwden in Destelbergen op dinsdag 11 februari 1777. Judoca stierf in Wetteren op donderdag 15 oktober 1807.
 • Josephus Cornelius Martens(190) werd geboren in Kluizen op zondag 1 februari 1761 en overleed na 1790.
 • Petronella Gijsels(191) werd geboren in Zelzate op maandag 13 juli 1750. Ze trouwden in Zelzate op dinsdag 11 september 1787. Petronella stierf in Zelzate op woensdag 24 december 1800.

Parentatie VII – c (192 t.e.m. 223) (1702 – 1748)  familie Verdegem

 • Jacobus Verdeghem(192) overleed in Evergem op donderdag 11 december 1788.
 • Catharina (Carolina ) Verbiest(193) werd geboren in Wondelgem op woensdag 15 december 1734 en overleed in Evergem op zaterdag 28 september 1805 in de leeftijd van 70 jaar.
 • Livinus Velleman(194)
 • Gerardus Hamerlinck(196) werd geboren in Ertvelde op woensdag 24 oktober 1714 (tweeling) en overleed aldaar op maandag 26 maart 1781.
 • Carolina Standaert(197) werd geboren in Lembeke op dinsdag 16 april 1726 en stierf in Ertvelde op zondag 5 oktober 1794. Ze traden in het huwelijk in Lembeke op woensdag 13 maart 1754.
 • Judocus Van Belle(200)  overleed in Sleidinge op zondag 7 april 1805
 • Livina Verniers (Fourniers) (201) werd geboren in Lochristi op zaterdag 16 maart 1743  en overleed in Sleidinge op 2 ventose van het jaar zeven of  woensdag 20 februari 1799. Ze huwden in Sleidinge op woensdag 30 april 1766.
 • Pieter Lammens(202) werd geboren rond 1739 en  overleed in Sint Kruis Winkel op donderdag 9 december 1824.Hij was ca 85 jaar oud.
 • Agnes Cornelia Schepens(203) werd geboren in Sint Kruis Winkel op zaterdag 28 september 1748. Ze trouwden in Sint Kruis Winkel op dinsdag 19 juni 1770. Agnes overleed in Sint Kruis Winkel op woensdag 11 augustus 1773, slechts 24 jaar oud.
 • Petrus Kakebeyls (Cakebijls)(204)
 • Joanna Maria Boelens (Bouley)(205) overleed in Sint Kruis Winkel op donderdag 7 juni 1781.
 • Joannes Creve(206) werd geboren in Sint Kruis Winkel op donderdag 17 september 1716 en overleed aldaar op zondag 8 mei 1785. 69 jaar.
 • Maria Imschoot(Himschoot, Hemschoot)(207) Joannes en Maria huwden in Sint Kruis Winkel op dinsdag 26 juli 1757.
 • Martinus Reijniers(210) geboren rond 1702 en overleden in Evergem op vrijdag 21 februari 1766.
 • Catharina Verdeghem(211) overleed in Evergem op zondag 19 januari 1766.
 • Pieter van Hecke(212) was gehuwd met
 • Livina Maria de Wever(213)
 • Joannes Pieters(214) overleed in Evergem op zondag 9 december 1764.
 • Joanna Maria van Rentergem(215)  ze huwden in Evergem op dinsdag 16 september 1755.
 • Jacobus Willaert(216) overleed in Evergem op maandag 3 oktober 1774.
 • Isabella De Muynck(217) overleed in Evergem op zondag 13 april 1777.
 • Jacobus De Wevere(218) overleed in Evergem vòòr 1781.
 • Petronella Van Vooren(219) werd geboren rond 1741 en overleed in Evergem op donderdag 13 december 1781. Ze trouwden in Evergem op dinsdag 14 januari 1766.
 • Joannes Engels(Ingels)(220)
 • Judoca Engels(Ingels)(221)
 • Livinus Steenbeke(222) werd geboren in Oostakker op maandag 12 juni 1730.
 • Petronella Carola Maillaert(223)  Ze trouwden in Oostakker op dinsdag 31 januari 1758.

Parentatie VII – d (224 t.e.m. 255) ( ca 1698 – ca 1752) – familie De Craene

 • Carolus De Craene(224) werd geboren rond 1714.
 • Maria Francisca Lievens(225) werd geboren rond 1712. Carolus stierf in Evergem op donderdag 19 januari 1792, ca 78 jaar oud. Maria Francisca overleed in Evergem op donderdag 2 december 1779, ca 67 jaar oud.
 • Geerardus van Hecke(226) werd geboren omstreeks 1698.
 • Anna Maria Pilaet(227) werd geboren in Kluizen op woensdag 4 juni 1723. Ze trouwden in Kluizen op zondag 2 oktober 1746. Geerardus overleed in Kluizen op dinsdag  9 maart 1779 ongeveer 81 jaar oud. Anna Maria overleed in Kluizen op zaterdag  8 november 1788. Ze werd 65 jaar.
 • Livinus De Bruyne(228)
 • Joanna Baete(229) werd geboren in Desteldonk op woensdag 29 december 1723 . Ze huwden in Desteldonk op woensdag  22 juli 1744. Joanna stierf in Desteldonk op vrijdag  23 november 1781 ongeveer 59 jaar oud.
 • Livinus Apers(230) werd geboren in Zaffelare op woensdag 27 december 1713.
 • Livina De Koninck(231) werd geboren omstreeks 1740. Ze huwden in Desteldonk op zaterdag 8 juni 1765. Livina stierf in Desteldonk op zaterdag 24 februari 1781.
 • Joannes Buysse(232)
 • Anna Maria Averbeke(233) Ze trouwden in Ertvelde op woensdag 9 juni 1751.
 • Jacobus Andries De Reu(234) werd geboren rond 1711.
 • Maria Christina van der Waerheden(235) werd geboren ca 1736. Jacobus overleed in Oostwinkel op zondag 13 oktober 1793 ca 82 jaar oud. Maria Christina overleed in Oostwinkel op vrijdag 24 november 1809, ca 73 jaar oud.
 • Christoffel De Muynck(236) overleed in Desteldonk op zaterdag 13 december 1783.
 • Joanna Maria Genbrugge(237) Ze trouwden in Zelzate op dinsdag 11 mei 1779.
 • Joannes Baptist Van Wattegem(238)
 • Petronilla De Coninck(239) werd geboren omstreeks 1752. Ze huwden in Desteldonk op dinsdag 24 februari 1778. Petronella overleed in Desteldonk op woensdag  23 maart 1796. Ze werd ongeveer 44 jaar oud.
 • Livinus De Puijdt(240) werd geboren rond 1712. Hij overleed in Evergem op vrijdag 12 mei 1780. Hij werd ca 68 jaar oud.
 • Joanna Maria Steijaert(241) werd geboren rond 1725. Joanna Maria overleed in Evergem op maandag  27 februari 1786, ca 61 jaar oud.
 • Pieter Verstraete(244) overleed in Evergem op woensdag 19 februari 1783. Pieter werd 71 jaar oud.
 • Livina Van Acker(245) overleed in Evergem op woensdag 10 februari 1790, 79 jaar oud.
 • Christoffel van ijper(246) werd geboren ca 1733 en overleed in Evergem op donderdag 13 januari 1803.Hij was ca 70 jaar oud.
 • Petronilla Van Hecke(247) werd geboren rond 1734. Petronilla stierf in Evergem op maandag 13 januari 1817. Ze werd ca 83 jaar oud. Ze huwden in Evergem op zaterdag 11 juli 1761.
 • Joannes Baptista Van Moorhem (Van Moorem)(248) werd geboren in Sleidinge op zaterdag 29 september 1731 en overleed aldaar op woensdag 29 juli 1807  75 jaar oud.
 • Petronella De Wever (De Wevere)(249) werd geboren in Waarschoot op zondag 31 oktober 1734. Ze trouwden in Waarschoot op dinsdag 30 mei 1758. Petronella stierf in Sleidinge op  donderdag 19 maart 1807. Ze werd 72 jaar.
 • Benedictus Willems(250) werd geboren in Sleidinge op dinsdag 15 september 1750 en overleed aldaar op zaterdag 27 januari 1816.
 • Maria Catharina Standaert(251) werd geboren in Sleidinge op zondag 14 september 1749. Ze trouwden in Sleidinge op dinsdag 22 april 1777. Maria Catharina overleed in Sleidinge in juli 1812.
 • Carel De Vreese(252) werd geboren in Drongen rond 1749. Carel overleed in Waarschoot op zondag 2 september 1781, ca 32 jaar oud.
 • Isabella Goethals(253) Ze trouwden in Evergem op dinsdag 25 oktober 1774.
 • Joannes Van Hyfte(254) overleed in Evergem.
 • Carolina Roegiers(255) overleed eveneens in Evergem.

Parentatie  VIII  : Onze oudovergrootouders(256 t.e.m. 511)-(1645 – ca 1779)

Alle geboortedatums liggen nu gespreid over de  18e eeuw en de tweede helft van de 17e eeuw, bijna over een periode van meer dan honderd jaar. Allen zijn op de wereld gekomen in het Ancien Régime. Het zoeken van de akten en het ontcijferen van het geschrift worden nu echt een lastige klus. Om de vele hiaten in de documenten in te vullen moeten we ook steeds vaker de Staten van Goed in het speurwerk  betrekken. Dat zijn de verslagen die werden opgemaakt bij het overlijden, met gegevens over huwelijk(en), woonplaatsen, minderjarige wezen en getrouwde kinderen, en nog meer nuttige gegevens.

Parentatie VIII – a (256 t.e.m. 319) (ca 1692 – ca 1779)-familie De Pauw

 • Christoffel De Pauw(256) werd geboren in Sleidinge op zondag 19 maart 1727.
 • Joanna Theresia Schijvens(257). Ze huwden in Lovendegem op dinsdag 29 juli 1755. Christoffel overleed in Lovendegem op maandag 7 juni 1773, 46 jaar oud. Joanna Theresia overleed na 1773.
 • Severinus van Kerckvoorde(258) werd geboren in Sleidinge op donderdag 23  januari 1707.
 • Joanna Bauwens(259) Ze trouwden in Sleidinge op zaterdag 22 november 1740.
 • Judocus Romedee(260) werd geboren rond 1692, wellicht in Evergem.
 • Joanna Debbaut(261). Ze trouwden in Evergem op donderdag  28 februari 1760. Judocus overleed in Evergem op zondag 1 april 1764 ongeveer 72 jaar oud.
 • Judocus Coene(262) werd geboren in Evergem op donderdag  5 maart 1711.
 • Joanna De Ridder(263) werd geboren rond 1732 , wellicht in Evergem. Ze trouwden in Evergem op maandag 5 juli 1756. Judocus overleed in Evergem op  donderdag 3 januari 1771. Hij werd 60 jaar oud. Joanna overleed in Evergem op zaterdag  3 november 1792. Ze was ca 60 jaar oud.
 • Joannes Van Verdegem(264)
 • Catharina Dossche(265) werd geboren ca 1711 en overleed in Evergem op maandag 21 januari 1793. Ze werd 82 jaar oud.
 • Corneel Bermijn(266) werd geboren in Evergem in oktober 1717.
 • Livina De Neve(267) werd geboren rond 1740. Ze trouwden in Lovendegem op dinsdag 29 januari 1760. Corneel overleed in Evergem op woensdag  22 september 1779. Hij werd 61 jaar. Livina overleed in Evergem op maandag  29 september 1823, ca 83 jaar oud.
 • Franciscus Van Vooren(268)
 • Livina Martens(269) werd geboren in Lovendegem op woensdag 19 januari 1735.Ze trouwden in Lovendegem op dinsdag 24 februari 1756.Livina overleed in Lovendegem op vrijdag 26 juli 1793, 58 jaar oud.
 • Joannes Franciscus Roeges(270)
 • Joanna Catharina Rombaut(271)
 • Laurentius Cocquet(272)
 • Joannes Baptista De Wispelaere(274) werd geboren in Sleidinge op donderdag 12 juli 1731 en overleed in Sleidinge op vrijdag 12 maart 1779.
 • Anna Catharina Wieme(275) overleed vòòr 1820.
 • Petrus Segers(276) werd geboren in Waarschoot op woensdag 4 maart 1733 en overleed in Sleidinge ca 1779.
 • Joanna Maria Lippens(277) werd geboren in Lovendegem op zaterdag 2 mei 1733. Ze huwden in Sleidinge op zaterdag  8 november 1755. Joanna Maria overleed in Sleidinge op  vrijdag  24 juni 1774 ongeveer 40 jaar oud.
 • Adrianus Vaneenaeme(278)
 • Maria Francisca Leliaert(279) werd geboren rond 1736. Ze huwden in Evergem op zaterdag 1 oktober 1763. Maria Francisca stierf in Evergem op dinsdag  7 december 1784. Ze was ca 48 jaar oud.
 • Livinus Willems(280)
 • Maria Van Laere(281) Ze trouwden in Wondelgem op zaterdag 17 januari 1761.
 • Abraham Coene(282) werd geboren omstreeks 1725, wellicht in Evergem.
 • Petronilla Neyt(283) werd geboren rond 1722, wellicht in Evergem. Abraham overleed in Evergem op vrijdag  23 mei 1788, ongeveer 63 jaar oud. Petronella overleed in Evergem op zaterdag 13 september 1794, ca 72 jaar oud.
 • Joannes Van Verdegem(284) werd geboren ca 1735, wellicht in Evergem.
 • Cornelia Cleemput(285) werd geboren ca 1731 , wellicht in Evergem. Ze trouwden in Evergem op zaterdag  20 mei 1758. Joannes overleed in Evergem op vrijdag  22 september 1780, ca 45 jaar oud. Cornelia overleed in Evergem op woensdag 17 december 1777, ca 46 jaar oud.
 • Joannes François(286) werd geboren rond 1703.
 • Joanna De Witte(287) werd geboren rond 1732. Joannes overleed in Evergem op donderdag 29 mei 1788, ongeveer 85 jaar oud. Joanna overleed in Evergem op maandag  22 februari 1796, ca 64 jaar oud.
 • Christianus Haemelinck(288) Christianus overleed in Evergem. 
 • Maria De Ruijter(289) werd geboren rond 1697.Maria overleed in Evergem op donderdag 14 februari 1793. Ze was ca 96 jaar oud.
 • Franciscus van der Straete(290) overleed in Evergem op zondag 25 april 1779.
 • Joanna Josijne van Quickelberghe(291) Ze trouwden in Evergem op zondag 6 mei 1753. Joanna overleed in Evergem op maandag 1 april 1782.
 • Willem Daeninck(292)
 • Maria Coene(293) Ze overleden beide in Evergem.
 • Judocus Dhaese(294) werd geboren rond 1702 en overleed in Oostakker op dinsdag 28 december 1779, 77 jaar oud.
 • Pieternelle Colle(295) Ze huwden in Oostakker op dinsdag 29 april 1755. Pieternelle stierf in Oostakker op woensdag 8 mei 1776. Ze werd 50.
 • Judocus Daemers(296)
 • Anna Maria Vlaeminck(297)  werd geboren rond 1722. Ze huwden in Waarschoot op donderdag 8 mei 1746. Anna Maria overleed in Waarschoot op donderdag 6 mei 1790 ongeveer 68 jaar oud.
 • Carolus De Clercq(298)
 • Anna Maria De Kesel(299) werd geboren in Zomergem rond 1735. Ze huwden in Zomergem op woensdag 30 april 1760. Anna Maria overleed in Waarschoot op zondag 8 maart 1818.Ze werd 83 jaar oud.
 • Joannes Van Lersberghe(304)
 • Joanna Pieternelle Vanlancker(305)
 • Guillelmus Lersberghe(306)werd geboren ca 1779 en overleed in Brugge vòòr 1847.
 • Carolina Blomme(307) overleed in Brugge vòòr 1847.
 • Jan Baptist Verstraete(308)
 • Joanna Van DeVoorde(309) Ze zijn gehuwd in Knesselare op zondag 17 februari 1760.
 • Joannes Jacobus Van Speybrouck(310)
 • Joanna Catharina Busschaert(311). Ze huwden in Knesselare op dinsdag 15 februari 1757.
 • Martinus De Graeve(316)
 • Jacoba De Wale(317) werd geboren in Beernem op zondag  24 juli 1712. Ze trouwden in Oostkamp op woensdag  21 september 1735. Martinus overleed na 1745.J acoba overleed in Oostkamp op zaterdag  9 oktober 1745 slechts 33 jaar oud.
 • Jacobus De Schepper(318)
 • Anna Maria Madou(319) werd geboren in Oedelem op vrijdag  5 oktober 1731. Ze huwden in Beernem op dinsdag 8 februari 1752. Anna Maria overleed in Beernem op vrijdag 1 oktober 1802, net geen 71 jaar oud.

Parentatie VIII – b (320 t.e.m. 383) ( ca 1661 – 1734 ) – familie Laureyns

 • Jacobus Laureyns(320) werd geboren in Kaprijke omstreeks 1666.
 • Joanna Vanhofstede(321) werd geboren rond 1661. Jacobus overleed in Kaprijke op zaterdag 4 december 1717. Joanna overleed in Kaprijke op zondag 15 mei 1737, ca 76 jaar oud.
 • Joannes Vergheyle(322) werd geboren in Waterland Oudeman op zaterdag 26 maart 1707.
 • Petronella De Mey(323) Ze huwden in Waterland Oudeman op vrijdag 31 december 1731.
 • Johannes Francies Frodure(324)
 • Livina Francisca Martens(325) werd geboren in Eeklo op vrijdag 18 december 1716. Ze trouwden in Eeklo op zondag 31 juli 1746.
 • Franciscus De Mey(326) werd geboren in Eeklo op vrijdag 25 november 1707.
 • Jacoba Vingers(327)  werd geboren op zaterdag 3 maart 1725. Ze huwden in Eeklo op zondag ” mei 1750. Franciscus overleed in Eeklo op zaterdag 8 juni 1765, 57 jaar oud. Jacoba overleed in Eeklo op zaterdag 5 februari 1814, 88 jaar oud.
 • Valentin Roth Ermel (328) werd geboren in Glauchau (Saksen-Duitsland) op donderdag 7 januari 1706.
 • … NN…Jurgensdetter(329) werd geboren in Denemarken. Valentin overleed in Zwolle (Nederland) in 1750.
 • Charles Benoit de Bardt(332) werd geboren in Quaedypre(Frankrijk)
 • Maria Catharina Theresia Daneel(333) werd geboren in Poperinge. Ze huwden in Sint Winoksbergen (Frankrijk) op zaterdag 23 augustus 1735.
 • André Everaert(334) werd geboren in Sint Winoksbergen (Frankrijk) op zondag 7 augustus 1698.
 • Maria Catharina La Rou(335) werd geboren in Hondschoote (Frankrijk) op woensdag 2 november 1712. Ze trouwden in Sint Winoksbergen (Frankrijk) op zaterdag 27 augustus 1743. Maria Catharina was dienstmeid.
 • Franciscus Vanderhaeghe(336) werd geboren rond 1708 en overleed ca 1750.
 • Isabella Bauwens(337) werd geboren ca 1715 en overleed in Kaprijke op zaterdag 15 juli 1747. Ze waren getrouwd in Sint Laureins(in de kapel van Bentille) op maandag 18 juli 1735.
 • Petrus De Bast(340)
 • Maria Orlent(341) werd geboren in Assenede op zaterdag 17 oktober 1705 en overleed aldaar op zaterdag 2 mei 1761, 55 jaar oud.
 • Livinus Van Daebel(342) werd geboren ca 1679 en overleed in Kaprijke op zondag 17 augustus 1749.
 • Anna Verloock(343) werd geboren in Lembeke op woensdag 21 september 1701 en overleed in Kaprijke op donderdag 17 december 1750, 49 jaar oud.
 • Livinus en Anna huwden in Kaprijke, in de kerk van Lembeke, op maandag 19 juli 1723.
 • Dominicus Van Holle(358) stierf na 1741.
 • Joanna Gijsele(359) werd geboren in Zelzate op woensdag 18 juli 1708. Ze trouwden in Zelzate op dinsdag 3 mei 1729. Joanna stierf in Zelzate op donderdag 18 mei 1741.
 • Petrus De Bruyckere(348) werd geboren in Adegem op woensdag 23 mei 1688.
 • Francisca Roelof(349) werd geboren in Adegem op dinsdag 16 november 1708. Ze trouwden in Maldegem op zaterdag 30 januari 1731. Petrus overleed in Maldegem op donderdag 16 mei 1751,bijna 63 jaar oud. Francisca overleed in Maldegem op zondag 9 juni 1765, 56 jaar oud.
 • Jacob Peter Clincke(350) werd geboren in Maldegem op maandag 21 maart 1729.
 • Maria Anna Martens(351) werd geboren in Sint Laureins op zaterdag 9 maart 1734. Ze trouwden in Maldegem op zondag 4 november 1753. Jacob overleed na 1794. Maria Anna overleed in Maldegem op maandag 10 november 1794.
 • Pieter Zielkijn(352)
 • Anthone Eeuwijck(354) werd geboren omstreeks 1694.
 • Joanna Aernaut(355) werd geboren in Ertvelde op dinsdag  10 juni 1698. Ze trouwden in Ertvelde op zondag  3 mei 1722. Anthone overleed in Ertvelde op donderdag  24 december 1761. Hij werd ca 67 jaar oud. Joanna overleed in Ertvelde op zondag  25 juli 1779, 81 jaar oud.
 • Judocus Steenbeke(368) werd geboren rond 1673.
 • Joosijne Mutse(369)Judocus overleed in Zelzate op zondag 31 maart 1748, ongeveer 75 jaar oud. Joosijne overleed in Zelzate op woensdag 18 juni 1727.
 • Petrus Goossens(376) overleed in Nazareth na 1775.
 • Antonia Vlaeminck(377) werd geboren in Nazareth op maandag 15 maart 1717. Ze trouwden in Nazareth op dinsdag 26 april 1740. Antonia overleed in Nazareth op zondag 28 mei 1775.
 • Georgius Martens(380) overleed in Kluizen op vrijdag 13 november 1807.
 • Isabella De Baerdemaecker(381) werd geboren in Sint kruis Winkel op dinsdag 17 april 1731. Ze huwden in Kluizen op zondag 27 april 1760. Isabella overleed in Kluizen op vrijdag 16 januari 1801.
 • Petrus Gijsels(382) werd geboren rond 1709.
 • Pieternelle Geyselinck(383)

Parentatie VIII – c (384 t.e.m. 447) (1678 – 1716) – familie Verdegem

 • Christophorus Verdeghem(384) werd geboren rond 1692 en overleed in Evergem op maandag 1 juli 1771.
 • Livina De Buck(385) werd geboren rond 1700 en overleed in Evergem op zondag 30 november 1760.
 • Cornelius Verbiest(386) werd geboren rond 1692 en overleed in Wondelgem op maandag 12 juni 1741. Hij werd 49 jaar oud.
 • Judoca De Reu(387) werd geboren in Wondelgem op vrijdag 26 juli 1697. Ze overleed in Wondelgem op maandag 6 mei 1748, 50 jaar oud.
 • Livinus Hamerlinck(392) werd geboren rond 1667 en overleed in Ertvelde op zondag 9 februari 1755.
 • Joanna Van Den Brande(393) overleed in Ertvelde op donderdag 28 september 1741. Ze huwden in Ertvelde op zondag 4 oktober 1693.
 • Joannes Standaert(394) werd geboren rond 1699 en overleed in Lembeke op woensdag 27 oktober 1773, ca 74 jaar oud.
 • Martina De Decker(395) werd geboren rond 1701 en overleed in Lembeke op zaterdag 19 mei 1770. Martina werd ongeveer 69 jaar oud. Ze huwden in Lembeke op woensdag 11 januari 1719.
 • Pieter Laemmens(404) werd geboren rond 1711 en overleed in Ertvelde op zaterdag 25 december 1756(morte subita) Hij was 45 jaar oud.
 • Livina De Wevere(405) werd geboren rond 1720 en overleed in Ertvelde op donderdag 27 november 1760, 40 jaar oud.
 • Petrus Schepens(406) overleed in Sint Kruis Winkel op maandag 29 mei 1758.
 • Clara Velleman(407) werd geboren rond 1709. Ze trouwden in Sint Kruis Winkel op zondag 9 oktober 1729. Clara overleed in Sint Kruis Winkel op woensdag 26 november 1783.
 • Danielus(Dionisius) Booley (Boelens) (410)
 • Antonius Creve(412) werd geboren in Wachtebeke op vrijdag 28 juli 1684 en overleed in Sint kruis Winkel op zaterdag 22 maart 1766.
 • Joanna De Muynck(Meunckx)(413) overleed in Sint Kruis Winkel op zaterdag 15 augustus 1767.
 • Jan Reijniers(420)
 • Pieter Verdeghem(422) overleed in Sleidinge op woensdag 5 januari 1729.
 • Joorijntjen Mattheeus(423). Ze huwden in Sleidinge op zaterdag 21 september 1697. Joorijntjen stierf in Sleidinge op woensdag 8 februari 1758.
 • Carolus Willaert(432)
 • Christoffel De Muynck(434)
 • Petrus Steenbeke(444) werd geboren omstreeks 1678.
 • Elisabeth Verbruggen(445) werd geboren in Oostakker op donderdag 7 augustus 1698. Ze trouwden in Oostakker op zaterdag 15 januari 1724. Petrus overleed in Oostakker op vrijdag  25 november 1757, ca 79 jaar oud. Elisabeth overleed in Oostakker op woensdag  9 mei 1753, 54 jaar oud.

Parentatie VIII – d (448 t.e.m. 511) ( ca 1669 – ca 1700) – familie De Craene

 • Vincentius De Craene(448) werd geboren omstreeks 1669.
 • Elisabeth Criel(449) Vincentius overleed in Evergem op woensdag 15 augustus 1750, ca 81 jaar oud. Elisabeth overleed in Evergem op dinsdag 30januari 1753.
 • Petrus Baete(458) is overleden in Desteldonk op zondag 4 februari 1748, 57 jaar oud.
 • Cornelia Clemminck(459) werd geboren in Zaffelare op woensdag 2 november 1689 en overleed in Desteldonk op woensdag 10 september 1727 , 38 jaar oud.
 • Lucas Aper(460)
 • Livina Bauwens(461)
 • Aernout de Reu(468) werd geboren ca 1700.
 • Anna Maria De Smet(469) Ze trouwden in Oostwinkel op zaterdag 27 november1728. Aernout overleed in Oostwinkel op woensdag 2 maart 1763. Hij werd ongeveer 63 jaar oud. Hij was kerkmeester. Anna Maria overleed in oostwinkel op vrijdag 8 januari 1773.
 • Jacobus Pielaet(454) werd geboren in Kluizen op maandag 13 februari 1673. Jacobus overleed in Kluizen op maandag 24 april 1724, 51 jaar oud.
 • Anna Van Heyfte(455)werd geboren rond 1691. Ze huwden in Kluizen op zaterdag  14 juni 1710. Anna overleed in Kluizen op zondag 22 mei 1735. Ze was 44 jaar oud.
 • Dominicus van der Waerheden(470)
 • Livina Maenhoud(471)
 • Joannes De Coninck(478)
 • Jooris De Puijt(480)
 • Christoffel Van Ypere(492)
 • Georgina Martens(493)
 • Petrus Van Hecke(494)
 • Georgina De Meester(495)
 • Petrus Van Moorem (Van Moorhem)(496) overleed in Sleidinge op woensdag 3 maart 1773.
 • Christophora Van Vooren(497) werd geboren in Sleidinge op donderdag 13 december 1703. Ze huwden in Sleidinge op woensdag 10 november 1728. Christophora overleed in Sleidinge op donderdag 28 augustus 1788. Ze werd 84 jaar oud.
 • Laurentius(Laureyns) De Wever (De Wevere)(498) overleed in Waarschoot op vrijdag 7 juli 1752
 • Martina Verschaere(499) werd geboren in Waarschoot op donderdag 27 augustus 1699. Laurentius en Martina huwden in Waarschoot op woensdag 30 april 1721. Ze overleed in Waarschoot op vrijdag 7 juni 1754.
 • Christoffel Willems(500) overleed in Sleidinge op zaterdag 14 mei 1768.
 • Joanna(Anna) Judoca Van Waes(501) werd geboren ca 1706. Ze huwden in Sleidinge op zondag 3 juli 1729. Joanna overleed in Sleidinge op zaterdag 18 augustus 1787.
 • Christoffel Standaert(502) werd geboren ca 1724 en overleed in Sleidinge op zaterdag 31 juli 1784.
 • Petronella Schauwers(De Schouwere)(503) trouwde met Christoffel Standaert in Sleidinge op zaterdag 1 juni 1748.
 • Joannes De Vreese(504) werd geboren rond 1714 en overleed in Drongen op maandag 22 mei 1752, ongeveer 38 jaar oud.
 • Anna Maria Van Parijs(505) Ze trouwden in Drongen op zaterdag 9 januari 1740. Anna Maria overleed in Drongen op zaterdag 21 mei 1785.
 • Petrus Goethals(506)

Parentatie  IX :  Onze oudbetovergrootouders (512 t.e.m. 1023) (ca 1620 – 1705)

Nagenoeg al deze voorouders zijn geboren in de 17e eeuw. 

Parentatie IX – a (512 t.e.m. 639) ( ca 1658 – 1705 ) – familie  De Pauw

 • Joannes De Pauw(512) werd geboren in Sleidinge op woensdag 11 maart 1691.
 • Petronella De Walsche(513) werd geboren in Sleidinge op donderdag 10 april 1690. Ze huwden in Sleidinge op zaterdag 11 februari 1719. Joannes overleed in Sleidinge op maandag 15 januari 1728,  36 jaar oud. Petronella overleed in Sleidinge op zaterdag 28 oktober 1727, 37 jaar oud.
 • Baudewijn Schijvens(514) werd geboren in Zomergem op maandag 2 maart 1699.
 • Petronella Herman(515) Ze huwden in Lovendegem op zaterdag 10 januari 1736. Baudewijn overleed in Evergem op zaterdag  2 april 1774. Hij werd 75 jaar.
 • Joannes Van Kerckvoorde(516) werd geboren omstreeks 1658. Joannes overleed in Sleidinge op dinsdag  4 oktober 1718, ca 60 jaar oud.
 • Livina De Smet(517) werd geboren rond 1680. Ze huwden in Sleidinge op vrijdag 30 april 1706. Livina stierf in Sleidinge op woensdag 30 maart 1740, 60 jaar oud.
 • Joannes Coene(524) overleed vòòr 1745.
 • Christophora Van Vooren(525) overleed  in Evergem op zondag 7 maart 1745.
 • Adrianus Dossche(530)
 • Jacoba Van Hoeke(531)
 • Andreas Bermijn(532) werd geboren omstreeks 1675.
 • Joosijntien De Munck(533) werd geboren ca 1683. Andreas overleed in Evergem op donderdag 21 maart 1720, ongeveer 45 jaar oud. Joosijntien overleed in Evergem op donderdag 17 november 1746, ca 63 jaar oud.
 • Guillelmus Martens(538) werd geboren in Lovendegem op maandag 24 augustus 1705.
 • Livina De Waele(539) . Ze trouwden in Lovendegem op zaterdag 22 april 1730. Guillelmus overleed in Lovendegem op zondag 10 mei 1739, 34 jaar oud.
 • Petrus De Wispelaere(548)
 • Paschasia Van Hecke(549)
 • Joannes Segers(552)
 • CatharinaVermeere(553)
 • Gerardus Lippens(554) werd geboren in Lovendegem op donderdag 7 oktober 1688. Hij overleed in Lovendegem op maandag 7 november 1735.
 • Anna Van der Steene(555) Ze huwden in Lovendegem op dinsdag 6 februari 1725. ( ondertrouw in Kaprijke)
 • Franciscus Leliaert(558)
 • Livinus Nuyt(566)
 • Petronella Plasschaert(567)
 • Livinus De Witte(574)
 • Petronilla Poelman(575)
 • Guillelmus De Ruijter(578)
 • Gabrielus Dhaese(588) overleed vòòr 1750.
 • Livina Vandecote(589) werd geboren rond 1662. Ze trouwde met Gabrielus in Oostakker op maandag 20 april 1699 en overleed in Oostakker op zaterdag 5 december 1750.Livina werd 88 jaar.
 • Petrus Colle(590)
 • Jacobus De Waele(634)
 • Petronella Schyvinck(635) werd geboren in Beernem op zaterdag 21 maart 1676. Ze huwden in Beernem op donderdag 17 juni 1706. Jacobus stierf vòòr 1746. Petronella overleed in Beernem op maandag 26 december 1746, 70 jaar oud.
 • Joannes Madou(638) werd geboren in Beernem op zaterdag 17 juni 1673.
 • Liveine Wouters(639) Ze trouwden in Oedelem op maandag 12 februari 1725. Joannes overleed in Oedelem op vrijdag 30 november 1742, 69 jaar oud.

Parentatie IX – b (640 t.e.m. 767)  ( ca 1620 – 1700 )-  familie  Laureyns

 • Joannes Lauwereyns(640) werd geboren in Kaprijke rond 1620.
 • Christina Schuermans(641) werd geboren ca 1626. Ze trouwden in Sint Laureins op zondag 9 januari 1648.
 • Franciscus Martens(650) overleed vòòr 1760.
 • Francisca Mannens(651) Ze huwden in Eeklo op zaterdag 21 januari 1708 en Francisca overleed in Eeklo op zaterdag 16 februari 1760.
 • Jacobus De Mey(652)
 • Judoca Colpaert(653)
 • Livinus Vingers(654)
 • Helena De Heuvel(655) Ze huwden in Eeklo op donderdag 20 april 1724
 • Valentin Rothermel(656) overleed vòòr 1734
 • Clara Leven(657) werd geboren in Friedrichstadt in Holstein (Duitsland) en stierf vòòr 1734.
 • Henri de Bardt(664)
 • Maria Theresia Drobbels(665)
 • Marc Daneel(666)
 • Catharina Theresia Verhaeghe(667)
 • Joannes Everaert(668) werd geboren in Harijnghe.
 • Elisabeth Kerf(669) werd geboren in Hoymille(Frankrijk)
 • Jacobus Orlent(682)
 • Clara Stockman(683)
 • Daniël Verloock(686) stierf in Lembeke op zondag 27 februari 1729.
 • Petronella De Wulf(687) stierf in Lembeke op dinsdag 18 april 1752.
 • Petrus de Bruyckere(696) werd geboren in Adegem op maandag 3 februari 1651.
 • Maria De Vos(697) werd geboren in Maldegem op zondag 22 april 1655. Ze huwden in Maldegem op dinsdag 26 november 1672. Petrus overleed in Maldegem op zondag 25 juni 1738, 87 jaar oud. Maria overleed in Adegem op vrijdag 17 oktober 1690, 35 jaar oud.
 • Francies Roelof(698) werd geboren in Adegem op maandag 7 mei 1683.
 • Pieternelle van Leeuwe(699) werd geboren omstreeks 1677. Ze trouwden in Adegem op vrijdag 15 juli 1705. Francies overleed in Maldegem op dinsdag 4 augustus 1719. Hij was 36 jaar oud. Pieternelle overleed in Maldegem op zondag 2 november 1727. Ze was ca 50 jaar oud.
 • Hubert Klincke(700) werd geboren omstreeks 1692.
 • Francisca De Kokere(701) werd geboren in Sijsele op dinsdag 16 november 1700. Ze huwden in Maldegem op zondag 2 mei 1728. Hubert overleed in Maldegem op woensdag 18  februari 1778, ca 86 jaar oud. Francisca overleed in Maldegem op zondag 23 mei 1784, 83 jaar oud.
 • Jan Martens(702) werd geboren rond 1689.
 • Joosijne De Neve(703) Jan overleed in Sint Laureins op zondag 22 januari 1749, ongeveer 60 jaar oud. Joosijne stierf na 1749.
 • Pieter Martinus Van Eeuwyck(708)
 • Joannes Aernaut(710) werd geboren in Ertvelde op zaterdag 11 november 1651 en overleed aldaar op woensdag 24 oktober 1714, ca 64 jaar oud.
 • Judoca Eerdevelts(711)
 • Jacobus Gijsele(718) werd geboren in Zelzate op zondag 10 december 1684.
 • Maria Claeys(719) werd geboren ca 1681. Ze trouwden in Zelzate op zondag 31 juli 1707. Maria overleed in Zelzate op maandag 22 februari 1751, ca 70 jaar oud.
 • Zegerius Vlaeminck(754) stierf in Nazareth op donderdag 27 mei 1717.
 • Joanna Verstraeten(755) stief in Nazareth op zondag 26 januari 1744.
 • Josephus Martens(760)
 • Joanna Temmerman(761)
 • Livinus De Baerdemaecker(762) werd geboren in Sint Kruis Winkel op dinsdag 26 mei 1693 en overleed aldaar op maandag 13 januari 1744, ca 51 jaar oud.
 • Petronella Verschraege(763) werd geboren in Sint kruis Winkel op donderdag 6 december 1703 en was slechts 39 jaar  oud toen ze overleed in Sint Kruis Winkel op zaterdag 31 maart 1742. Ze trouwden in Sint Kruis Winkel op zondag 27 juni 1728.

Parentatie IX – c (768 t.e.m. 895) ( ca 1629 – 1660 ) – familie Verdegem

 • Petrus De Reu(774)
 • Margaretha Verheecke(775) werd geboren in Wondelgem op maandag 19 juni 1673 en overleed aldaar op zaterdag 18 juni 1701, 28 jaar oud. Ze trouwden in Wondelgem op zaterdag 19 december 1693.
 • Carolus Laemmens(808)
 • Judocus Schepens(812) werd geboren ca 1629 en overleed in Sint Kruis Winkel op dinsdag 8 juni 1717. Hij werd ongeveer 88 jaar oud.
 • Anna De Koninck(813)werd geboren rond 1649 en  overleed in Sint Kruis Winkel op woensdag 8 maart 1724. Ze trouwden in Sint Kruis Winkel op zondag 3 september 1684.Anna werd ongeveer 75 jaar oud.
 • Appolonius(Ampleunis) Creve(Kreve)(824) werd geboren in Wachtebeke op vrijdag 17 april 1637 en overleed aldaar op vrijdag 30 april 1688.
 • Judoca(Josina) De Clercq(825) werd geboren rond 1640 en overleed in Wachtebeke op dinsdag 22 december 1693.
 • Livinus Verdegem(844)
 • Guilliaeme Mattees(846)
 • Christoforus Steenbeke(888)
 • Matteus Verbruggen(890)
 • Jacoba Bogaert(891) werd geboren in Oostakker op zaterdag 13 augustus 1661. Ze huwden in Oostakker op zondag 3 juli 1689. Matteus overleed vòòr 1700. Jacoba overleed in Oostakker op zaterdag  5 juni 1700. Ze was bijna 39 jaar oud.

Parentatie IX – d (896 t.e.m. 1023) ( ca 1635 )- familie  De Craene

 • Joannes Pylaet(908)
 • Joanna Ransschaert(909) werd  geboren rond 1635. Ze zijn gehuwd  in Kluizen op vrijdag 11 juli 1659. Joanna overleed in Kluizen op zaterdag  31 december 1695.
 • Joannes Baete(916)
 • Pieter Clemminck(918) overleed in Zaffelare op dinsdag 30 maart 1717 , 67 jaar oud.
 • Joanna Meesterjan(919) huwde met Pieter in Zaffelare op donderdag 17 september 1682. Ze overleed in Zaffelare op maandag 1 november 1723, ongeveer 60 jaar oud.
 • Joannes de Reu(936)
 • Guillelmus De Smet(938)
 • Joannes Van Moorem(992)
 • Jacoba Van Vooren(993
 • Christophorus Van Vooren(994)
 • Maria Lippens(995) Ze huwde met Christophorus in Sleidinge op 17 augustus 1686 en overleed in Sleidinge op zondag 11 januari 1728, 70 jaar oud.
 • Franciscus Verschaere(998) werd geboren in Sleidinge en overleed in Waarschoot op dinsdag 30 april 1720, 68 jaar oud.
 • MariaVan De Steene(999) huwde met Franciscus in Waarschoot op zaterdag 25 november 1690. Ze overleed in Waarschoot op dinsdag 30 juni 1733, 70 jaar oud.
 • Georgius Willems(1000)
 • Arnoldus Van Waes(1002)
 • Cornelia Everdyn(Heverdey, Hendery)(1003)
 • Livinus Standaert(1004)
 • Joanna Maria Hutsebuts(1005)

Parentatie  X :  Onze stamouders (1024 t.e.m. 2047) ( ca 1599 – ca 1666)

Al onze bekende stamouders zijn geboren in de 17e eeuw met een eerste mogelijke kleine glimp in de 16e eeuw. Voor het gedeelte De Craene is er voorlopig geen stamouder meer teruggevonden.

Parentatie X – a (1024 t.e.m.1279)  – familie De Pauw

 • Pieter De Pauw(1024) werd geboren in Waarschoot .
 • Joosijne De Pauw(1025) werd geboren in Sleidinge op woensdag 5 oktober 1659. Ze trouwden in Sleidinge op vrijdag 11 juli 1684. Pieter overleed in Sleidinge in december 1692. Joosijne overleed in Sleidinge op woensdag 7 december 1718, 59 jaar oud.
 • Christoffel De Walsche(1026) werd geboren in Sleidinge op woensdag 10 februari 1658.
 • Anna De Muynck(1027) werd geboren in Sleidinge op dinsdag 10 augustus 1666. Ze trouwden in Sleidinge op zondag 8 augustus 1686. Christoffel overleed in Sleidinge op zondag 21 mei 1727, 69 jaar oud. Anna overleed in Sleidinge op vrijdag 22 april 1743, 76 jaar oud.
 • Joannes Schijvens(1028) werd geboren rond 1664, wellicht in Ronsele.
 • Petronella Baettiens(1029) werd geboren ca 1664. Ze trouwden in Zomergem op zaterdag 19 juli 1692. Joannes overleed in Zomergem op woensdag 23 juli 1738,ongeveer 74 jaar oud. Petronella overleed in Zomergem op zaterdag 5 januari 1704, ca 40 jaar oud.
 • Joannes Martens(1076)
 • Joanna Pieters(1077) Ze huwden in Lovendegem op donderdag 1 mei 1698.
 • Joannes Lippens(1108) werd geboren in Lovendegem op vrijdag 28 augustus 1657.
 • Catharina Claeys(1109) Ze huwden in Lovendegem op vrijdag 28 november 1687. Catharina stierf in Lovendegem op maandag 11 februari 1692.
 • Petrus Scyvinck(1270) werd geboren vòòr 1647.
 • Joanna dela Pyre(1271) werd geboren rond 1640. Ze trouwden in Beernem op dinsdag 26 april 1667. Petrus overleed in Beernem op dinsdag 6 april 1694, minstens 47 jaar oud. Joanna overleed in Beernem op vrijdag  31 maart 1730, ongeveer 90 jaar oud.
 • Judocus Madouz(1276)
 • Judoca Van Nieuwenhuyse(1277) Ze huwden in Beernem op vrijdag 29 april 1672.

Parentatie X – b (1280 t.e.m. 1535) –  familie  Laureyns

 • Valentin Rothermel(1312) werd geboren in Glauchau (Saksen-Duitsland) ca 1644 en overleed aldaar op dinsdag 29 oktober 1715.
 • Magdalena N.N.(1313) werd geboren rond 1660 en overleed in Glauchau op zondag 14 juli 1720.
 • Joorijntien Dellaert(1367)
 • Cornelius de Bruckere(1392) werd geboren in Maldegem rond 1599.
 • Passchijntken Van Lantschoot(1393) werd geboren in Adegem op woensdag 4 april 1612. Ze huwden in Adegem op vrijdag 31 januari 1634. Cornelius overleed in Adegem op zaterdag 6 januari 1672 ca 63 jaar oud. Passchijntken overleed in Adegem op woensdag 26 augustus 1691, 79 jaar oud.
 • Pieter De Vos(1394)
 • Magdalena Van Voethem(1395) Ze trouwden in Maldegem op zaterdag 17 juni 1648. Pieter overleed in Maldegem op woensdag 29 september 1655. Magdalena overleed in Maldegem op  donderdag  1 januari 1660.
 • Jacob Roelof(1396) werd geboren in Adegem op vrijdag 13 december 1650.
 • Tanneken Maenaut(1397) werd geboren in Maldegem op donderdag 10 juni 1658. Ze huwden in Adegem op dinsdag 2 december 1679. Jacob overleed in Adegem op donderdag 16 april 1691, 40 jaar oud. Tanneken overleed in Maldegem op zondag 24 december 1704, 46 jaar oud.
 • Egidius De Kokere(1402)
 • Sara Buysse(1403)
 • Michael Aernaut(1420) werd geboren rond 1606.Hij overleed in Ertvelde op vrijdag 12 december 1681, ca 75 jaar oud.
 • Catharina De Bois(1421) werd geboren in Gent. Ze trouwden in Gent Sint Jacobs op woensdag 20 oktober 1649. Catharina overleed in Ertvelde op zaterdag 29 januari 1684.
 • Jannes Gijsele(1436)
 • Guillelma Van Walle(1437).  Ze trouwden in Zelzate op zondag 7 juni 1682.
 • Judocus De Baerdemaecker(1524)
 • Judoca De Koninck(1525) . Ze huwden in Sint Kruis Winkel op zondag 15 februari 1688.
 • Laurentius Verschraege(1526) werd geboren in Zaffelare op zondag 11 december 1667 en overleed in Sint Kruis Winkel op dinsdag 30 november 1723 ca 56 jaar oud.
 • Elisabeth Schauts(1527) werd geboren in Sint Kruis Winkel op zondag 1 juni 1664. Ze huwden in Sint Kruis Winkel op woensdag 17 februari 1694.Elisabeth overleed in Sint Kruis Winkel op maandag 30 juli 1736 ca 75 jaar oud.

Parentatie X – c (1536 t.e.m. 1791) – familie Verdegem

 • Georgius Vereecke(1550) werd geboren in Wondelgem op maandag 11 mei 1643. Hij overleed in 1707.
 • Maria Van Hecke(1551) werd geboren in Wondelgem op maandag 28 maart 1650 en stierf in 1676. Ze traden in het huwelijk in Wondelgem op zaterdag 9 juli 1672.
 • Antonius Creve(Kreve)(1648) werd geboren ca 1604 en overleed in Wachtebeke op zaterdag 29 augustus 1643.
 • Judoca De Pauw(1649) werd geboren ca 1605. Ze trouwden in Moerbeke(Wachtebeke) op dinsdag 2 juni 1626.
 • Petrus Bogaert(1782)
 • Livina Wayenbergh(1783) Ze trouwden in Oostakker op donderdag 29 april 1655. Petrus stierf vòòr 1690. Livina overleed in Oostakker op woensdag 1 februari 1690.

Parentatie X – d (1792 t.e.m. 2047) – familie De Craene

 • Joannes Lippens(1990)
 • Paulus(Pauwel) Verstraete(1996)
 • Paulus(Pauwel) Van De Steene(1998)
 • Joannes Everdey(2006)
 • Anna Blancquaert(2007)

Parentatie  XI :  Onze stamgrootouders (2048 t.e.m. 4095 ) ( ca 1564 – 1640)

Alle bekende voorouders in deze parentatie zagen het levenslicht in de 16e eeuw en de eerste helft van de 17e eeuw. De delen Verdegem en De Craene blijven voorlopig leeg.

Parentatie XI – a (2048 t.e.m.2559) – familie  De Pauw

 • Danneel De Pauw(2048) werd geboren in Waarschoot op woensdag 28 april 1624.
 • Joosijne Grijp(2049) Ze trouwden in Waarschoot op zaterdag 27 april 1647. Joosijne overleed in Lembeke op zaterdag 8 mei 1686.
 • Arent De Pauw(2050) werd geboren in Sleidinge op zondag 5 april 1615.
 • Cathalyne Groothaert(2051) werd geboren in Sleidinge op donderdag 5 december 1630. Ze huwden in Sleidinge op zondag 7 oktober 1655. Arent overleed in Sleidinge op zaterdag 14 juli 1668, 53 jaar oud. Cathalyne overleed in Sleidinge op vrijdag 3 oktober 1670, 39 jaar oud.
 • Georgius De Walsche(2052)
 • Georgia Verschare(2053) werd geboren in Sleidinge op maandag 3 januari 1628. Ze huwden in Sleidinge op dinsdag 12 november 1650. Georgia overleed in Sleidinge op donderdag 30 maart 1702, 74 jaar oud.
 • Pieter De Muynck(2054)
 • Jacoba Van Speybrouck(2055) werd geboren rond 1640. Ze huwden in Sleidinge op donderdag  16 september 1660. Jacoba overleed in Sleidinge op maandag 27 januari 1716. Ze werd ca 76 jaar oud.
 • Baudewijn Schijvens(2056) werd geboren rond 1623.
 • Susanna Vermeulen(2057) werd geboren rond 1620. Ze huwden in Zomergem op zaterdag 2 december 1651. Baudewijn overleed in Ronsele op dinsdag 17 juli 1708, ca 85 jaar oud. Susanna overleed in Ronsele op vrijdag 5 augustus 1695, ongeveer 75 jaar oud.
 • Gillis Baetsiens(2058)
 • Joannes Lippens(2216) werd gedoopt in Lovendegem op dinsdag 2 juli 1624 en overleed in Lovendegem op vrijdag 26 augustus 1712.
 • Cornelia De Baets(2217)  werd geboren in Lovendegem op zondag 2 juli 1628. Ze trouwden in Lovendegem op zaterdag 30 januari 1649. Cornelia overleed in Lovendegem op maandag 19 juli 1700.
 • Jacobus Schyvinck(2540) werd geboren vòòr 1627.

Parentatie XI – b (2560 t.e.m. 3071) –  familie  Laureyns

 • Anthonis De Bruyckere(2784) werd geboren in Adegem omstreeks 1564.
 • Cornelius Van Landschoot(2786) werd geboren rond 1560.
 • Pieter De Vos(2788)
 • Pieter Van Voethem(2790) werd geboren rond 1590. Hij was gehuwd met
 • Maeyken De Swaef(2791) Pieter overleed in Maldegem op dinsdag 11 december 1640 ongeveer 50 jaar oud. Maeyken overleed in Maldegem op maandag 1 september 1642.
 • Joannes Roelof(2792) werd geboren in Adegem rond 1602.
 • Joanna Van Lantschoot(2793) werd geboren in Adegem omstreeks 1600. Ze huwden in Adegem op donderdag 20 september 1640. Joannes overleed in Adegem op zaterdag 24 december 1678. Hij was ca 76 jaar oud. Joanna overleed in Adegem op zondag 23 mei 1688, ongeveer 88 jaar oud.
 • Pieter Maenaut(2794) en
 • Pierynken Vrient(2795) huwden in Zomergem op dinsdag 14 september 1652. Pieter overleed in Maldegem op dinsdag 3 november 1661. Pierynken overleed in Maldegem op zaterdag 12 februari 1676
 • Laurentius Verschraegen(3052) werd geboren in Zaffelare op vrijdag 9 augustus 1630. Hij overleed aldaar op maandag 14 juni 1694, ca 66 jaar oud.
 • Elisabeth De Coninck(3053) werd geboren in Zaffelare op dinsdag 13 november 1629.Ze trouwden in Lochristi op dinsdag 12 augustus 1664. Elisabeth overleed in Zaffelare op maandag 4 oktober 1683, ongeveer 53 jaar oud.
 • Petrus Schauteet(3054) werd geboren in Sint Kruis Winkel op maandag 30 januari 1612 en overleed aldaar op zaterdag 17 oktober 1676 ongeveer 60 jaar oud.
 • Maria Gyselinck(3055) werd geboren rond 1616 en overleed in Sint Kruis Winkel op dinsdag 6 oktober 1676 ongeveer 60 jaar oud. Ze huwden in Sint Kruis Winkel op zaterdag 13 december 1653.

Parentatie XI – c (3072 t.e.m. 3583) – familie  Verdegem

 • Petrus Verheecken(3100)
 • Margaretha Dobbelaere(3101) overleed in Wondelgem op zondag 29 november 1671.
 • Livinus Van Hecke(3102)
 • Margaretha Botterman(3103) overleed in Wondelgem op maandag 27 juni 1678.

Parentatie XI – d (3584 t.e.m. 4095)  familie De Craene

In deze parentatie zijn geen voorouders meer bekend

Parentatie  XII :  Onze stamovergrootouders (4096 t.e.m. 8191) (ca 1560 – ca 1610)

De geboortedatums van deze voorouders zitten te paard op de 16e en de 17e eeuw.

familie De Pauw

 • Pieter De Pauw(4096)
 • Christijne Vanderhooghestraeten(4097) Ze trouwden in Waarschoot op maandag 18 november 1616.
 • Livien De Pauw(4100) werd geboren omstreeks 1585.
 • Catharina De Pau(4101) werd geboren rond 1587.
 • Philips Groothaert(4102)
 • Joosyntken Steenbek(4103) werd geboren rond 1610. Ze trouwden in Sleidinge op zondag 17 juni 1629. Philips overleed in Sleidinge op zaterdag 14 augustus 1660. Joosyntken stierf in Sleidinge op donderdag 1 februari 1680.
 • Franchoijs Verscaeren(4106)
 • Janneken Martens(4107) Ze huwden in Waarschoot op zondag  26 november 1623.(ondertrouw in Sleidinge) Franchoijs overleed in Sleidinge op vrijdag 21 oktober 1661. Janneken overleed in Sleidinge op donderdag 10 april 1670.
 • Bartholomeus Lippens(4432) werd geboren rond 1585 en overleed in Lovendegem op zaterdag 2 maart 1630.
 • Tanneken(Anna) Goethals(4433). Ze huwden in Sleidinge op zaterdag 12 april 1614(ondertrouw). Tanneken overleed in Lovendegem op maandag 3 augustus 1626.
 • Georgius De Baets(4434)
 • Judoca Wieme(4435)

familie Laureyns

 • Corneel Roelof(5584) werd geboren in Adegem rond 1570.
 • Margriete Van Lantschoot(5585) werd geboren in Adegem rond 1560. Ze huwden in Adegem omstreeks 1595. Corneel overleed in Adegem vòòr 1622. Margriete overleed in Adegem op maandag 10 november 1631.
 • Pieter Vrient(5590)
 • Judocus Verschraegen(6104)
 • AnnaVerschraegen(6105) werd geboren rond 1603 en overleed in Zaffelare op woensdag 28 juli 1677, ongeveer 74 jaar oud.
 • Livinus De Coninck(6106)
 • Joanna Slock(6107)
 • Arnoldus Schauteet(6108) overleed in Sint Kruis Winkel op donderdag 13 april 1651.
 • Maria Hamer(6109)

Parentatie  XIII :  Onze stambetovergrootouders 

Nu zijn we echt helemaal in de 16e eeuw beland met de geboortedatums.

familie De Pauw

 • Franciscus Verschaere(8.212) werd geboren omstreeks 1570 (schatting)
 • Baudewijn Martens(8.214) werd geboren rond 1570 (schatting)
 • Georgius Lippens(8864)  overleed in Sleidinge op vrijdag 12mei 1617
 • Elisabeth Van Speybrouck(8865) overleed in Sleidinge op maandag 15 maart 1649.

familie  Laureyns

 • Adriaen Roelof(11.168) werd geboren rond 1540.

lijst met familienamen

 • Aernaut(Arnout, Arnaut, Harnaut)- VIIIb-IXb- Xb
 • Apers(Aper)-VId-VIId-VIIId
 • Averbeke-VIId
 • Baete(Bate)-VIId- VIIId- XId
 • Baetsiens(Baettiens)-Xa-XIa
 • Bauwens-VIIIa- VIIIb- VIIId
 • Bermijn-VIIa-VIIIa-IXa
 • Blancquaert– Xd
 • Blomme– VIIIa
 • Boelens(Booley)-VIIc-VIIIc
 • Bogaert-IXc-Xc
 • Botterman-XIc
 • Busschaert-VIIIa
 • Buysse-IV-Vb-Vd-VIb-VIc-VId-VIId-VIIb-Xb
 • Claeys (Clayes)-IXb-Xa-XIIa-XIIIa
 • Cleemput-VIIIa
 • Clemminck(Klemminck)-VIIId- XId
 • Clincke(Clijncke,Klincke)-VIIb-VIIIb-IXb
 • Cocquyt(Cocquijt- Cocquet)-IV-Va-VIa-VIIa- VIIIa
 • Coene-VIIa-VIIIa-IXa
 • Colle-VIIIa-IXa
 • Colpaert-IXb
 • Creve – VIc-VIIc-VIIIc- IXc- Xc
 • Criel-VIIb-VIIId
 • Daemers-Va-VIa-VIIa-VIIIa
 • Daeninck-VIa-VIIa-VIIIa
 • Daneel-VIIIb-IXb
 • De Baerdemaecker -VIIIb -IXb -Xb
 • de Bart(de Bardt)-VIb-VIIb-VIIIb-IXb
 • De Bats(De Bast)-VIb- VIIb – VIIIb
 • De Baets-XIa- XIIa
 • De Bois(Dubois, Du Boos, De Bots)- Xb
 • DeBruycker(DeBruyckere,deBruckere)-VIb-VIIb-VIIIb-IXb-Xb-XIb
 • De Bruyne-Vd-VId-VIId
 • De Buck-VIIIc
 • De Clercq-VIIa-VIIIa- IXc
 • De Coninck(De Koninck, Coninck)-VIId-VIIId-IXc- Xb- XIb- XIIb
 • De Craene-II-III-IV-Vd-VId-VIId-VIIId
 • De Decker– VIIIc
 • De Graeve(Degraeve)-VIa-VIIa-VIIIa
 • De Heuvel-IXb
 • De Kesel-VIIIa
 • De Kokere-IXb-Xb
 • Dellaert – Xb
 • De Meester-VIIId
 • De Mey (De Meij)-VIIb-VIIIb-IXb
 • De Meyere-VIa -VIIa
 • De Muynck(De Munck, Meunckx)-Vd-VId-VIIc-VIId-VIIIc- IXa-Xa-XIa
 • De Neve-VIIIa-IXb
 • De Pauw(De Pau)-I-II-III-IV -Va-VIa-VIIa-VIIIa- IXa- Xa- XIa-XIIa-Xc
 • De Puydt(DePuijdt,DePuijt)-III -IV-Vd-VId -VIId-VIIId
 • De Reu-VId-VIId-VIIIc-VIIId-IXc-IXd
 • De Ridder-VIIIa
 • De Ruijter-VIIIa- IXa
 • De Schepper-VIIa-VIIIa
 • De Smet-VIIId-IXa-IXd
 • De Swaef-XIb
 • De Vos– IXb-Xb-XIb
 • De Vreese -Vd-VId-VIId-VIIId
 • De Waele(De Wale)-VIIIa-IXa
 • De Walsche -IXa-Xa -XIa
 • De Wever(De Wevere) VIc-VIIc-VIId-VIIIc- VIIId- IXc
 • De Wispelaere-VIIa- VIIIa – IXa
 • De Witte -VIIIa- IXa
 • De Wulf – IXb
 • Debbaut-VIIIa
 • de la Pyre-Xa
 • Dhaese-VIIa-VIIIa
 • Dobbelaere– XIc
 • Dossche-VIIIa- IXa
 • Drobbels-IXb
 • Eeckman-VIIb
 • Eerdevelts(Eerdevelde, Herdevelts, Herdeweets)-IXb
 • Eeuwyck(Van Eeuwyck) -VIIb-VIIIb-IXb
 • Everaerds(Everaert) -VIIb- VIIIb- IXb
 • Everdyn(Heverdey, Hendery) – IXd
 • Everdey – Xd
 • François -VIIa-VIIIa
 • Genbrugge-VIId
 • Geyselinck( Gyselinck) -VIIIb- XIb
 • Gijsele(Gijsels)-VIIb-VIIIb-IXb-Xb
 • Goethals – VIId- VIIId- XIa- XIIa
 • Goossens -Vb- VIb- VIIb- VIIIb
 • Grijp-XIa
 • Groothaert -XIa-XIIa
 • Haemelinck(Hamelinck,Hamerlinck,Haemerlinck) -III- IV- Va-Vc-VIa- VIb-VIc- VIIa-VIIc- VIIIa- VIIIc
 • Hamer – XIIb
 • Herman-IXa
 • Hutsebuts – IXd
 • Imschoot(Himschoot,Hemschoot)-VIIc
 • Ingels(Engels) -Vc-VIc-VIIc
 • Jurgensdetter(Valentinsen Rotermel Jurgensdetter)-VIIIb
 • Kaekebeyls(Kakebeyls,Cakebeyls)-Vc- VIc- VIIc
 • Kerf(Cerf)-IXb
 • La Rou-VIIIb
 • Lammens(Laemmens) – VIc- VIIc- VIIIc- IXc
 • Laureyns(Lauwereyns) -II-III-IV-Vb- VIb- VIIb -VIIIb -IXb
 • Leliaert -VIIIa- IXa
 • Leven-IXb
 • Lievens-VIId
 • Lippens – VIIIa-IXa-IXd- Xa-Xd- XIa- XIIa- XIIIa
 • Madou(Madouz) -VIIIa- IXa- Xa
 • Maenaut(Maenhoud) -VIIId- Xb- XIb
 • Maillaert-VIIc
 • Mannens-IXb
 • Martens-VIb-VIIb-VIIIa- VIIIb -VIIIb-VIIId -IXa-IXb- IXb- Xa-XIIa-XIIIa
 • Mattheeus(Mattees)- XIIIc- IXc
 • Meesterjan(Meesterian)- IXd
 • Mutse-VIIIb
 • Naudts-VIIb
 • Neyt(Nuyt) -VIIIa- IXa
 • Orlent – VIIIb-IXb
 • Persijn – VIIb
 • Pielaet(Pilaet,Pylaet)- VIId- VIIId- IXd
 • Pieters -VIc-VIIb- VIIc-Xa
 • Plasschaert-IXa
 • Poelman-IXa
 • Ransschaert-IXd
 • Reubens– Vb- VIb- VIIb
 • Reyniers-VIc- VIIc- VIIIc
 • Roelof– VIIIb- IXb- Xb-XIb- XIIb- XIIIb
 • Roegiers-VIId
 • Roeges-VIIa- VIIIa
 • Rombaut– VIIIa
 • Romedé(Romedee)- VIa- VIIa- VIIIa
 • Rood’Ermel(Rotermel, Rothermel, Roth Ermel)- Vb-VIb- VIIb-VIIIb-IXb-Xb
 • Schauts (Schauteet) – Xb- XIb- XIIb
 • Schauwers(De Schouwere) – VIIId
 • Schepens– VIIc-VIIIc-IXc
 • Schijvens – VIIIa- IXa- Xa-XIa
 • Schuermans-IXb
 • Schyvinck(Scyvinck)- IXa-Xa- XIa
 • Seghers(Segers)- VIa- VIIa- VIIIa- IXa
 • Silkyn(Zielkijn)- III- IV- Vb- VIb-VIIb-VIIIb
 • Slock(Slox)- XIIb
 • Standaert-VId-VIId-VIIId- IXd
 • Steenbeke(Steenbek)-IV- Vb- VIb- VIc- VIIb-VIIc- VIIIb- VIIIc- IXc- XIIa
 • Steijaert-VIId
 • Stockman – IXb
 • Temmerman – IXb
 • Theirlinck-VIIa
 • Tierens-VIIb
 • Van Acker-VIId
 • Van Belle– IV- Vc- VIc- VIIc
 • Van Daebel– VIIb – VIIIb
 • Vandecote– IXa
 • Van De Velde– VIb-VIIb
 • Van De Voorde– VIIIa
 • Van Den Brande– VIIIc
 • Van Der Haege(Vanderhaeghe, Verhaeghe)- IV- Vb- VIb- VIIb- VIIIb-IXb
 • Vanderhoogherstraeten-XIIa
 • Van der Steene(Van De Steene)-IXa-IXd-Xd
 • Van der Waerheden– VIId-VIIId
 • Vaneenaeme– VIIa- VIIIa
 • Van Hecke– Vc- VIc- VId- VIIc- VIId- VIIId- Xc- XIc
 • Van Herreweghe (Van Herrewege) – III- IV – Vc- VIc
 • Van Hyfte(Van Heyfte)-VId-VIId- VIIId
 • Van Hoeke-IXa
 • Van Hofstede– VIIIb
 • Van Holle-VIIb-VIIIb
 • Van Kerckvoorde– VIIa- VIIIa- IXa
 • Van Laere-VIIIa
 • Van Lancker– VIIIa
 • Van Lantschoot(Van Landschoot)-Xb- XIb- XIIb
 • Van Lersberghe(Van Leirsberghe, Leersberghe, Lersberghe)- IV-Va-VIa- VIIa- VIIIa
 • Van Moorhem(Van Moorem)- IV- Vd- VId- VIId-VIIId-IXd
 • Van Nieuwenhuyse– Xa
 • Van Parijs– VIIId
 • Van Quickelberghe– VIIIa
 • Van Rentergem– VIIc
 • Van Speybrouck– VIIa-VIIIa- XIa- XIIIa
 • Van Voethem-Xb- XIb
 • Van Vooren– VIa-VIIa-VIIc-VIIIa-VIIId -IXa-IXd
 • Van Waes– VIIId- IXd
 • Van Walle-Xb
 • Van Wattegem– VId- VIId
 • Van IJper(Van Ypere)-VId-VIId-VIIId
 • Veesaert– VIb- VIIb
 • Velleman-VIc-VIIc-VIIIc
 • Verdegem(Verdeghem,Van Verdeghem,Veirdeghem)- I-II- III-IV- Va-Vc-VIa-VI c- VIIa- VIIc- VIIIa-VIIIc-IXc
 • Verbiest-VIIc, VIIIc
 • Verbruggen– VIIIc- IXc
 • Verduere(Verdure, Froidure, Frodure)- VIb- VIIb -VIIIb
 • Verheecke(Vereecke, Verheecken) – IXc-Xc- XIc
 • Vergeijle (Vergheyle)-VIIb- VIIIb
 • Verhelst– Va- VIa- VIIa
 • Verloock – VIIIb – IXb
 • Vermeere – IXa
 • Vermeulen-XIa
 • Verniers(Fourniers)-VIIc
 • Verschare (Verschaere,Verscaeren)-VIIb-VIIId-IXd-XIa- XIIa- XIIIa
 • Verschoote -VIIb
 • Verschraege ( Verschraegen)- IXb- Xb- XIb- XIIb
 • Versijp-VIb-VIIb
 • Verstraete(Verstraeten,Van Der Straete)- Vd- VIa- VId- VIIa- VIId-VIIIa- IXb-Xd
 • Vingers(Vynghers)-VIIIb-IXb
 • Vlaeminck-VIIIa- VIIIb- IXb
 • Vrient– XIb- XIIb
 • Wayenbergh-Xc
 • Wieme-VIIIa – IXa- XIIa
 • Willaert– IV- Vc- VIc- VIIc- VIIIc
 • Willems– Va- VIa- VId- VIIa- VIId- VIIIa- VIIId-IXd
 • Wouters-IXa