Voor heel wat amateur-genealogen zoals ik, die in eeuwenoude registers speuren naar hun voorouders, is het vaak zo dat, enkele uitzonderingen niet te na gesproken, die mensen in het verleden hun leven geleefd hebben rond de kerktorens van hun dorpen. Dat is ook voor mij het geval met een heel grote uitzondering voor wat betreft mijn voorouders langs moeders zijde met de zeldzame naam Rood’Ermel, een dynastie van Luthersgezinde huzarendokters die in de 17e en 18e eeuw vanuit Saksen in Duitsland via Denemarken, Nederland en Frankrijk in Oost-en West-Vlaanderen zijn terechtgekomen. Bij de huzaren hadden ze geleerd hoe oogletsels en andere verwondingen te behandelen en die kennis hebben ze met wisselend sukses toegepast in de medische wereld van die tijd als chirurgijnen, “reisende practisijns”, oculisten, tandmeesters, operateurs, kruidenverkopers, officiers de santé en … kwakzalvers. Ook hun vrouwen lieten zich niet onbetuigd als oculiste en  vroedvrouw of door hun man te assisteren  bij operaties. Hun werkterrein bestreek eerst Groningen en later de ganse toenmalige Republiek (voorloper van Nederland), Sint Winoksbergen in het noorden van Frankrijk en Sint Laureins in het Meetjesland. De naam Rood’Ermel is dan in 1853 in Eeklo uitgedoofd in mijn kwartierstaat bij het overlijden van mijn betovergrootmoeder materneel Sophia Rood’Ermel. Sophia was gehuwd met Joannes Francies Laureyns, alias Jan Frodure, een huisschilder-glazenmaker-volksdichter uit Kaprijke wiens liederlijke levenswandel beschreven werd in diverse publicaties.

De Rood’Ermel – dynastie is een belangrijk deel van mijn genealogisch speurwerk dat samengevat op deze website aan bod komt.

Er vallen veel varianten van de naam te noteren zoals Rothermel, Roth’Ermel, Roodermeel, Rotermel, Rotharmel, Rothramel, Rottermel, enz…

Heel wat Rothermels zijn in vroegere eeuwen naar Noord -en Zuid-Amerika gemigreerd. In de VS vormen hun vele duizenden afstammelingen thans de Rothermel Family Association. Hun namen staan verzameld in een lijvig boek getiteld “Rothermel Families in America”.

Rothermel Families

klik op de afbeelding om te vergroten