ICOSA of DODECA

Is dit een icosaëder of een dodecaëder ?

Deze houten constructie is opgebouwd als een icosaëder (regelmatig ruimtelijk twintigvlak) met twintig gelijkzijdige driehoekjes uit populierenhout. De hoek tussen twee driehoekige zijvlakken bedraagt 138 graden maar is hier in dit werk op een ongebruikelijke manier niet verkregen door de driehoekjes aan elkaar te monteren maar door ze met elkaar te verbinden met twee staafjes in merantihout die zo gezaagd werden dat ze die gewenste hoek van 138 graden vormen.Het blijft dus een icosaëder maar de driehoekige zijvlakken zijn vanuit het centrum gelijkmatig naar buiten toe , middelpuntvliedend, verplaatst. Dit is verwarrend want de twaalf openingen die zo ontstaan doen eerder denken aan een dodecaëder ( regelmatig ruimtelijk twaalfvlak) met twaalf vijfhoeken als zijvlakken. Elke vijfhoek kan worden bekomen door de knikpunten van de meranti-verbindingstukjes met elkaar te verbinden. Dit is misleidend want de eigenlijke in de icosaëder ingebouwde dodecaëder ontstaat door de middelpunten van aangrenzende populierhouten driehoekjes met elkaar te verbinden.

In de titel wordt dus terecht de vraag gesteld of we te maken hebben met een icosaëder dan wel met een dodecaëder. Het was trouwens mijn bedoeling om met dit werk enige visuele verwarring te scheppen voor de toeschouwer door te spelen met de dualiteit die bestaat tussen dodecaëder en icosaëder.

Ongeveer 200 uiterst preciese zaagsneden zijn nodig om de onderdelen te maken en het monteren is allesbehalve eenvoudig. Om het geheel stevig in elkaar te zetten heb ik in de kopse kant van sommige merantistaafjes ( 6 mm vierkant) en in de zijkanten van sommige populierhouten driehoekjes ( 6 mm dik) gaatjes geboord van 2 mm diameter en beide onderdelen dan verbonden met een houten staafje van 2 mm diameter en 10 mm lengte. De grote precisie was noodzakelijk om alom uitlijning en symmetrie te kunnen verwezenlijken. Door de keuze van de materialen weegt het geheel 145 gram. De omschrijvende bol waarop de knikpunten van de meranti-verbindingstukken liggen heeft een diameter van 425 mm.

ICOSA of DODECA ?