Van de bijna 500 personen die vermeld zijn in onze kwartierstaat zijn er 175 waarvan zowel de plaats als de dag, maand en jaar van geboorte gekend zijn. Voor de overlijdens zijn dat 238 voorouders waarvan al die gegevens gekend zijn en van 146 huwelijken van 292 personen kennen we ook plaats, dag, maand en jaar.

Ik vond het interessant om al die gegevens in enkele grafieken te verzamelen.

Algemene besluiten zijn daaruit niet te trekken omdat het aantal personen niet groot genoeg is , omdat er teveel verschillende parameters meespelen en omdat de gegevens uit alle eeuwen samen genomen zijn.

Het is niet verrassend te zien dat de meeste huwelijken in mei werden aangegaan en dat de meeste overlijdens zich in de wintermaanden voordeden. De conceptie in de lente zorgt dan weer duidelijk voor geboorten in januari. Eigenaardig is wel dat voor onze voorouders over de eeuwen heen de maand augustus niet in trek was niet om te trouwen, maar ook niet om geboren te worden of te overlijden, twee gebeurtenissen die toch niet met een vrije keuze te maken hebben. Onze voorouders waren blijkbaar geen zomerkinderen of zomermensen, en dit in tegenstelling tot de leden van ons gezin, Ria en ik en onze kinderen en schoonkinderen die allemaal in de zomermaanden geboren zijn.

Hierbij de grafieken m.b.t. geboorten, huwelijken en overlijdens.

maand van geboorte
maand van huwelijk